Yì xósɔ́ lɛ ji

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Ðe ogbè ɖokpó Gun (Benin)

Okpli Xe Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Basí Lɛ

Mɔ nudɔnamɛ lɛ gandó okpli mǐtɔn lɛ go. Dǐn nɔtɛn okpli tɔn xe sɛkpɔ́ we.

Dín Nɔtɛn Okpli Tɔn Xe Sɛkpɔ́ We Ðé

Etɛ́wɛ Mǐ Nɔ Wà to Okpli Mǐtɔn lɛ Jí?

Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kpli hwla awe to sɛmɛsɛmɛ nadó basí sinsɛ̀n hlán Jixwéyɛxwe. (Xeblu lɛ 10:24, 25) Mɛɖékpókpé wɛ sɔgǎn wá okpli exelɛ. To finɛ, mǐ nɔ gbadókpɔ́nna nǔxe Biblu ɖɔ lɛ gɔna lěxe mǐ sɔgǎn yí nǔxe mǐ kplɔ́n lɛ dó yizan mɛ to gbɛzǎn mǐtɔn mɛ ɖó.

Suhugǎn okpli mǐtɔn lɛ tɔn wɛ nɔ bɛ́ xoɖɔdókpɔ́ xɛ́ mɛkplidókpɔ́ lɛ hɛn, kɛɖɛɖilě xoɖɔdókpɔ́ wexɔmɛ tɔn lɛ nɔ nyí bibasí ɖó. To bɛjɛeji okpli mǐtɔn lɛ tɔn kpóɖɔ to vivɔnu, mǐ nɔ jihàn bo nɔ xoɖɛ̀.

E ma nyí dandan ɖɔ a ni nyí Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn hwɛkpó dó wá okpli mǐtɔn lɛ. Mɛlɛkpó wɛ mǐ ylɔ wá okpli mǐtɔn lɛ vɔ̌nu, kpóɖɔ akwɛ́jɔ ɖé ma nɔ tíin.