Yì xósɔ́ lɛ ji

“Yɛhwexo wɛnɖagbe axɔluɖuta lɔ tɔn exe ná nyí ɖiɖɔ to ayigba fininɔ lɛkpó jí.”—Matiu 24:14.

Pọ́n video, ohàn, hosọ po linlin he yin yiyidogọ to agọe lẹ po.

Nuyɔ́yɔ́ Lɛ

Byɔ̌ Nadó Kplɔ́n Biblu Vɔ̌nu

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu to fie jlo we kpóɖɔ to ogàn xe nyɔ́ ná we mɛ.

Okpli Xe Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Basí Lɛ

Dǐn fie mǐ nɔ basí okpli te ɖé bo kpɔ́n lěxe mǐ nɔ basí sinsɛ̀n dó.

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ—Mɛnu Wɛ Mǐ Nyí?

Mǐ wá sɔ́n akɔ̀ voovo mɛ bo nɔ dó ogbè vòovo lɛ, cógan nyawle ɖokpólɔ́ lɛ wɛ kɔ̀n mǐmɛkpó dókpɔ́. Hú kpókpólɛkpó, ojlǒ mǐtɔn wɛ nadó kpagigoná Jehovah, yèɖɔ Jixwéyɛxwe xe nyí Dowatɔ́ Biblu tɔn kpóɖɔ Mɛxe dá nulɛkpó. Mǐ nɔ wà nǔxe go mǐ kpé lɛkpó nadó xodó akpajlɛ̌ Jesu Klisti tɔn, kpóɖɔ winnyá ma nɔ hù mǐ nadó nyí yiylɔ́ɖɔ Klistiani. Ðokpóɖokpó mǐtɔn nɔ yí hwenu zán hwɛ̀hwɛ̀ nadó gɔ́alɔna gbɛtɔ́ lɛ ná yé nidó kplɔ́nnǔ gandó Biblu kpó Axɔluɖuta Jixwéyɛxwe tɔn kpó go. Ná mǐ nɔ ɖekunnu, kavǐ nɔ ɖɔxó gandó Jehovah Jixwéyɛxwe kpó Axɔluɖuta etɔn kpó go wutu, mǐ nyí nyinywɛ taiɖi Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ.

Dla nɔtɛn Intɛnɛt tɔn mǐtɔn kpɔ́n. Kplɔ́nnǔ dógɔ́ gandó míwlɛ kpó nuyise mǐtɔn lɛ kpó go.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.