Yì xósɔ́ lɛ ji

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Ðe ogbè ɖokpó Gun (Benin)

Owě Xe Tíin Lɛ

Xya Atɔ̀xɔ̀-Nuxixɔ́ lɔ Tɔn kpó Fɔ́n! agɔe tɔn lɛ kpó gɔna owě ɖevo xe tíin to odò lɛ, kavǐ mɔ vɔkan yětɔn yí to Intɛnɛt jí. Hyɛ sɔgǎn ɖotó owě mǐtɔn xe nyí xixya dó kanji lɛ to ogbè susu mɛ. A sɔgǎn sɔ́ kpɔ́n video lɛ to ogbè susu mɛ bo mɔ yé yí, etlɛ nyí to tókunɔ-gbè lɛ mɛ.

Ðe ogbè ɖokpó to akpótin xe mɛ ogbè lɛ nɔ nyí kinkandó lɔ mɛ, enɛgodo zín Dǐn, nadó mɔ owě lɛ kpó wunmɛ yětɔn xe sɔgǎn nyí mimɔyi to ogbè lɔ mɛ lɛ kpó.

AWUSƆXYA

LINLINWE LƐ

FƆ́N!

NUÐÉVO LƐ

Vɔjlaɖo xe nyí bibasí to owě xe tíin to Intɛnɛt jí lɛ mɛ sɔgǎn nɔma ko sɔawuxya to owě zinjɛgbonu mǐtɔn lɛ mɛ.