Биз баш иилдериз бӱтӱн дӱннейин Йаратыӂысына. Библийада йазылы, ани Онун ады –Иегова. Чӱнкӱ биз йашээрыз Иисус Христозун лафларына гӧрӓ, биз сайылэрыз христиан. Макар ки биз йашээрыз тӱрлӱ мемлекетлердӓ, бизи бирлештирер бир неет. Биз хепсимиз йардым едериз инсаннара ӱӱренмӓӓ Библийа ичин хем Аллахын Падишахлыы ичин. Бизӓ денилер «Иегованын мартурлары», нечин ки биз мартурлук едериз хем аннадэрыз Иегова Аллах ичин хем онун Падишахлыы ичин.

Танышын бизим сайтлан. Окуйун Библийайы онлайн. Ӱӱренин таа чок бизим ичин хем бизим инанымыз ичин.