AN TÚR FAIRE No. 2 2020 | Céard Í Ríocht Dé?

Tá daoine ag cur na ceiste seo leis na cianta. Tá an freagra ar fáil go héasca sa Bhíobla.

“Go dTaga Do Ríocht”—Paidir atá Ráite go Minic ag na Milliúin Duine

Cé na ceisteanna faoi Ríocht Dé a chaithfear a fhreagairt ionas go dtuigfidh muid an bhrí atá leis an bpaidir seo?

Cén Fáth A dTeastaíonn Ríocht Dé Uainn?

Nuair a rialaíonn daoine neamhfhoirfe iad féin, bheifeá ag súil le fadhbanna a bheith mar thoradh air.

Cén Rí Atá Ar Ríocht Dé?

Chuir Dia ar chumas roinnt de scríbhneoirí an Bhíobla sonraí a scríobh síos a chabhródh linn an té a bheadh ina Rí ar Ríocht Dé a aithint. Ní raibh ach duine amháin riamh cáilithe le bheith ina shár-Rialtóir.

Cén Uair a Rialóidh Ríocht Dé an Domhan?

Theastaigh ó chuid de lucht leanúna Íosa freagra na ceiste sin a fháil. Cén freagra a thug sé orthu?

Céard A Bhainfidh Ríocht Dé Amach?

Bhí a fhios ag Íosa gurb í Ríocht Dé an t-aon rialtas atá in ann fadhbanna an domhain a réiteach. Céard atá déanta ag an Ríocht sin cheana féin le cur lenár muinín?

Roghnaigh Tacú le Ríocht Dé Anois!

Dúirt Íosa lena lucht leanúna Ríocht Dé a lorg ar dtús Cén chaoi ar féidir leat é sin a dhéanamh?

Ríocht Dé—Céard í Féin?

Bíonn go leor daoine ag guí go dtiocfadh Ríocht Dé, ach ar smaoinigh tú riamh céard í Ríocht Dé agus céard a dhéanfaidh sí?