Ná bac leis seo

Eolas Faoi Fhinnéithe Iehova

Feiceann tú muid ag craobhscaoileadh go poiblí. B’fhéidir gur léigh tú fúinn i dtuairiscí nuachta nó gur chuala tú rudaí fúinn ó dhaoine eile. Ach cé mhéad atá ar eolas agat faoi Fhinnéithe Iehova?

Cúrsa Staidéir ar an mBíobla saor in aisce

Cén Fáth a nDéanfá Staidéar ar an mBíobla?

Tá an Bíobla ag soláthar freagraí ar cheisteanna móra an tsaoil do na milliúin duine ar fud an domhain. Ar mhaith leat a bheith ar dhuine acu?

Céard a Bhíonn ar Siúl le Linn Cúrsa Staidéir ar an mBíobla?

Tá aithne mhaith ar Fhinnéithe Iehova ar fud an domhain ó thaobh an clár staidéir ar an mBíobla a chuireann siad ar fáil saor in aisce. Féach ar an mbealach a n-oibríonn sé.

Iarr Cuairt

Déan pléigh ar cheist ón mBíobla, nó foghlaim tuilleadh faoi Fhinnéithe Iehova.

Meetings and Events

Freastal ar Chruinniú

Faigh eolas faoinár gcruinnithe. Aimsigh ionad in aice leat.

Comóradh Bhás Íosa

Tagann na milliúin le chéile gach bliain chun bás Íosa a chomóradh. Tugtar cuireadh duit a fháil amach cén bhaint atá ag an ócáid thábhachtach seo leatsa.

Cé Atá Ag Déanamh Toil Iehova Inniu?

Tá Finnéithe Iehova le fáil ar fud na cruinne, agus tagann siad ó gach cúlra eitneach agus cultúrtha. Céard a thug an grúpa ilghnéitheach seo le chéile?

Mioneolas—Domhanda

  • 239—Tír ina bhfuil Finnéithe Iehova ag adhradh Dé

  • 8,686,980—Finné Iehova

  • 5,908,167—Cúrsa staidéir ar an mBíobla ar siúl saor in aisce

  • 21,367,603—A d’fhreastal ar chomóradh bhliantúil bhás Chríost

  • 119,297—Pobal