Ná bac leis seo

An mBeidh Deireadh go Deo le Fulaingt?

Deir an Bíobla go bhfuil fuath ag Dia don éagóir, agus go bhfuil an-chion aige ar dhaoine. Cén tairbhe atá ann duitse?

Faigh an Freagra

Féach físeáin, ceol, ailt agus an nuacht a cuireadh leis an suíomh le déanaí.

Nua Ar Líne

Freastal ar Chruinnithe Fhinnéithe Iehova

Faigh amach cá gcruinníonn muid le chéile agus cén chaoi a n-adhrann muid Dia. Tá fáilte roimh chách agus ní dhéantar aon bhailiúchán.

Iarr Cuairt ar Finnéithe Iehova

Déan plé ar ábhar ón mBÍobla le Finnéithe Iehova nó bain  triail as ár gclár staidéir ar an mBíobla atá saor in aisce.

Finnéithe Iehova—Cé Muid Féin?

Tagaimid ó na céadta cúlra eitneach agus teanga, mar sin féin táimid aontaithe ag na cuspóirí atá i bpáirt againn. Thar aon ní eile, is mian linn onóir a thabhairt do Iehova, Dia an Bhíobla agus Cruthaitheoir an uile ní. Déanaimid ár ndícheall aithris a dhéanamh ar Íosa Críost agus táimid bródúil as a bheith inár gCríostaithe. Caitheann gach duine againn am go rialta ag cabhrú le daoine foghlaim faoin mBíobla agus faoi Ríocht Dé. Ós rud é go dtugaimid fianaise, nó go labhraímid i dtaobh, Iehova Dia agus a Ríocht, tá aithne orainn mar Fhinnéithe Iehova.

Déan iniúchadh ar ár Láithreán. Léigh an Bíobla ar líne. Foghlaim tuilleadh fúinn agus faoinár gcreideamh.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.