Daniel 5:1–31

5  Kuningas Belsassar*+ laittoi tuhannelle ylimykselleen suuret pidot*, ja näiden tuhannen edessä hän joi viiniä.+  Viinin vaikutuksen alaisena+ Belsassar käski tuoda ne kulta- ja hopea-astiat,+ jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemissa olleesta temppelistä*, jotta kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen sivuvaimonsa ja toiset vaimonsa joisivat niistä.+  Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka oli otettu Jerusalemissa olleesta Jumalan* huoneen temppelistä, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen sivuvaimonsa ja toiset vaimonsa.  He joivat viiniä, ja he ylistivät kultaisia ja hopeisia, kuparisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia.*+  Sillä hetkellä tulivat esiin ihmiskäden sormet ja kirjoittivat lampunjalan eteen, kuninkaan palatsin seinän rappaukseen,+ ja kuningas näki kirjoittavan käden selän.  Silloin muuttui kuninkaalla hänen kasvojensa väri, ja hänen omat ajatuksensa pelottivat häntä,+ ja hänen lanteittensa nivelet herposivat,+ ja hänen polvensakin löivät loukkua.+  Kuningas huusi äänekkäästi ja käski tuoda sisään manaajat, kaldealaiset ja tähdistäennustajat.+ Kuningas vastasi ja sanoi Babylonin viisaille: ”Kuka tahansa ihminen, joka lukee tämän kirjoituksen ja esittää minulle sen selityksen, puetaan purppuraan,+ kultakäädyt pannaan hänen kaulaansa, ja hän tulee hallitsemaan valtakunnassa kolmantena.”+  Silloin kaikki kuninkaan viisaat tulivat sisään, mutta kirjoitusta he eivät pystyneet lukemaan eivätkä ilmoittamaan kuninkaalle selitystä.+  Niinpä kuningas Belsassar pelästyi kovasti ja kasvojen väri hänessä muuttui, ja hänen ylimyksensä olivat ymmällään.+ 10  Kuninkaan ja hänen ylimystensä sanojen takia tuli kuningatar suoraan pitosaliin. Kuningatar vastasi ja sanoi: ”Oi kuningas, elä edelleen aina aikojen hämärään asti.+ Älä anna ajatustesi pelästyttää itseäsi, älköönkä kasvojesi väri muuttuko. 11  Valtakunnassasi on pystyvä mies, jossa on pyhien jumalien henki,*+ ja isäsi päivinä hänessä havaittiin valistusta ja ymmärtäväisyyttä ja jumalien viisauden kaltaista viisautta, ja isäsi itse, kuningas Nebukadnessar, asetti hänet taikuutta harjoittavien pappien, manaajien, kaldealaisten ja tähdistäennustajien esimieheksi,+ niin, sinun isäsi, oi kuningas, 12  koska poikkeuksellinen henki ja tieto ja ymmärtäväisyys unien selittämiseen+ ja arvoitusten selvittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen oli havaittu hänessä,+ Danielissa, jonka kuningas itse oli nimittänyt Beltesassariksi.+ Kutsuttakoon nyt Daniel, jotta hän esittäisi selityksen.” 13  Daniel tuotiin siis kuninkaan eteen. Kuningas puhui ja sanoi Danielille: ”Oletko sinä se Daniel, joka on Juudan pakkosiirtolaisia,*+ jotka isäni, kuningas, on tuonut Juudasta?+ 14  Olen myös kuullut sinusta, että sinussa on jumalien henki*+ ja että sinussa on havaittu valistusta ja ymmärtäväisyyttä ja poikkeuksellista viisautta.+ 15  Ja nyt on eteeni tuotu viisaat ja manaajat, jotta he lukisivat tämän kirjoituksen, niin, ilmoittaakseen minulle sen selityksen, mutta he eivät pysty esittämään minulle sanan selitystä.+ 16  Ja minä olen kuullut sinusta, että sinä kykenet antamaan selityksiä+ ja ratkaisemaan ongelmiakin. Jos nyt kykenet lukemaan kirjoituksen ja ilmoittamaan minulle sen selityksen, sinut puetaan purppuraan, kultakäädyt pannaan kaulaasi ja sinä tulet hallitsemaan valtakunnassa kolmantena.”+ 17  Silloin Daniel vastasi ja sanoi kuninkaan edessä: ”Lahjasi jääkööt itsellesi, ja antimesi anna toisille.+ Mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle, ja selityksen minä ilmoitan hänelle.+ 18  Mitä tulee sinuun, oi kuningas, Korkein Jumala*+ itse antoi isällesi Nebukadnessarille+ valtakunnan ja suuruuden ja kunnian ja majesteettiuden.+ 19  Ja sen suuruuden takia, jonka Hän antoi hänelle, osoittautui, että kaikki kansat, kansalliset ryhmät ja kielet vapisivat ja pelkäsivät hänen edessään.+ Hän tappoi kenet tahtoi, ja hän löi* kenet tahtoi, ja hän korotti kenet tahtoi, ja hän nöyryytti kenet tahtoi.+ 20  Mutta kun hänen sydämensä tuli pöyhkeäksi ja hänen oma henkensä kovettui, niin että hän menetteli julkeasti,+ hänet syöstiin alas valtakuntansa valtaistuimelta ja hänen oma kunniansa otettiin häneltä pois.+ 21  Ja hänet ajettiin pois ihmisten poikien* joukosta, ja hänen sydämensä tehtiin eläimen sydämen kaltaiseksi, ja villiaasien parissa oli hänen asuntonsa.+ Kasveja hänelle annettiin syötäväksi niin kuin sonneille, ja taivaiden kasteesta kastui hänen ruumiinsa,+ kunnes hän tiesi, että Korkein Jumala on Hallitsijana* ihmisten valtakunnassa ja että hän asettaa sitä hallitsemaan, kenet hän tahtoo.+ 22  Ja sinä, hänen poikansa Belsassar,+ et ole nöyrryttänyt sydäntäsi,+ vaikka tiesit tämän kaiken,+ 23  vaan taivaiden Herraa* vastaan sinä korotit itsesi,+ ja eteesi tuotiin vieläpä hänen huoneensa astiat,+ ja sinä itse ja ylimyksesi, sivuvaimosi ja toiset vaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt pelkkiä hopeisia ja kultaisia, kuparisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia,*+ jotka eivät mitään näe eivätkä mitään kuule eivätkä mitään tiedä,+ mutta Jumalaa*, jonka kädessä on hengityksesi*+ ja jolle kaikki tiesi kuuluvat,+ sinä et ole kirkastanut.+ 24  Siksi on tämä kädenselkä lähetetty hänen luotaan ja tämä kirjoitus piirretty.+ 25  Ja tämä on kirjoitus, joka on piirretty: MENE, MENE, TEKEL ja PARSIN*. 26  Tämä on sanan selitys: MENE: Jumala on laskenut* valtakuntasi päivät ja on tehnyt siitä lopun.*+ 27  TEKEL: sinut on punnittu* vaa’alla ja havaittu vajavaiseksi.+ 28  PERES: valtakuntasi on jaettu* ja annettu meedialaisille ja persialaisille.”*+ 29  Silloin Belsassar antoi käskyn*, ja Daniel puettiin purppuraan ja kultakäädyt pantiin hänen kaulaansa, ja hänestä kuulutettiin*, että hänestä oli määrä tulla kolmas hallitsija valtakuntaan.+ 30  Juuri sinä yönä* kaldealainen kuningas Belsassar tapettiin+ 31 * ja valtakunnan sai meedialainen Dareios*+ ollessaan noin kuudenkymmenenkahden vuoden ikäinen.

Alaviitteet

”Belsassar”. Aram. Bel·šaʼts·tsarʹ; kreik. Bal·taʹsar; syyr. Belit·ša·tsar; Vgc(lat.): Baltassar. British Museumissa olevassa babylonialaisessa taulussa nro 38299 nimi on muodossa ”Bel-šarusur”. R. P. Doughertyn teoksessa Nabonidus and Belshazzar (New Haven 1929, s. 186) sanotaan: ”Nuolenpäätekstien viittaukset Belsassariin ovat luoneet niin paljon valoa siihen osaan, joka hänellä oli, että hänen paikkansa historiassa on käynyt selvästi ilmi. Monet tekstit osoittavat Belsassarin olleen asemaltaan ja arvovallaltaan miltei Nabunaidin veroinen.”
Kirjm. ”suuren leivän”. Aram. leḥemʹ rav.
temppelistä”. Aram. hē·khelaʼʹ; LXXBagster(kreikk.): na·ouʹ; lat. templo. Ks. Mt 23:16, alav.
Jumalan”. Aram. ʼEla·haʼʹ; syyr. dAʼ·la·h.
jumalia”. Aram. leʼ·la·hēʹ; syyr. laʼ·la·heʼ.
Ks. 4:18, alav.
Ks. 2:25, alav.
Ks. 4:18, alav.
Korkein Jumala”. Aram. ʼEla·haʼʹ ʽIl·laj·ʼaʹ; LXXBagster(kreikk.): ho The·osʹ ho Hyʹpsi·stos.
”antoi elää [kenen]”, jos sana johdetaan toisesta, samanmuotoisesta verbistä.
”ihmisten poikien”. Aram. benēʹ ʼana·šaʼʹ.
”on Hallitsijana”. Tai ”hallitsee”. Ks. 4:17: ”Hallitsijana”, alav.
taivaiden Herraa”. Aram. ma·reʼ-šemaj·jaʼʹ.
”ja – – jumalia”. Aram. weleʼ·la·hēʹ.
”mutta Jumalaa”. Aram. welEʼ·la·haʼʹ; LXXBagster(kreikk.): The·onʹ.
hengityksesi”. Aram. niš·metakhʹ. Vrt. San 20:27, alav.
Kirjm. ”Mina, mina, sekeli ja puolia sekeleitä”. Aram. Mene’ʹ mene’ʹ teqelʹ u·far·sinʹ. Far·sinʹ on mon. sanasta peresʹ ’puoli sekeliä’.
MENE: Jumala on laskenut”. Aram. Meneʼʹ menah-ʼEla·haʼʹ.
”tehnyt siitä lopun”. Tai ”hylännyt sen”.
TEKEL: sinut on punnittu”. Aram. Teqelʹ teqilʹtah.
PERES: valtakuntasi on jaettu”. Aram. Peresʹ peri·satʹ mal·khu·takhʹ. Peresʹ on yks. sanasta far·sinʹ. Vrt. jae 25, alav.
”meedialaisille ja persialaisille”. Aram. lema·daj u·fa·rasʹ. Aram. sanassa, joka vastaa sanaa ”persialaisille”, on samat kolme konsonanttia kuin sanassa peresʹ.
”antoi käskyn”. Kirjm. ”sanoi”.
Tai ”ja – – julistettiin”. Kirjm. ”ja he julistivat [hänestä]”. Aram. wehakh·riʹzu; LXXBagster(kreikk.): ekēʹry·kse; lat. praedicatum est. Ks. 3:4, alav.
Ks. Vartiotorni 1.10.1965 s. 460, § 3, alav.; ks. myös it: Belsassar.
MLXX aloittavat 6. luvun tästä.
”ja – – Dareios”. Aram. weDor·jaʹweš; LXXBagster(kreikk.): Da·reiʹos; lat. Darius; kreik. Ar·ta·kserʹksēs.