Daniel 9:1–27

9  Dareioksen+ ensimmäisenä vuonna, hänen, joka oli meedialaisten+ siemeneen kuuluvan Ahasveroksen* poika ja joka oli tehty kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi,+  hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, havaitsin kirjoista niiden vuosien luvun, joista Jehovan* sana oli tullut profeetta Jeremialle+ Jerusalemin autioitusten täyttämiseksi,+ nimittäin seitsemänkymmentä vuotta.+  Ja minä käänsin sitten kasvoni+ Jehovan*, tosi Jumalan*, puoleen etsiäkseni häntä rukouksessa+ ja hartain pyynnöin, paastoten ja säkkivaatteessa ja tuhkassa.+  Niin minä rukoilin Jehovaa, Jumalaani, ja tunnustin ja sanoin:+ ”Ah, Jehova*, tosi Jumala*, suuri+ ja pelkoa herättävä, joka pitää liiton+ ja säilyttää rakkaudellisen huomaavaisuuden*+ häntä rakastaville ja hänen käskyjään noudattaville,+  me olemme tehneet syntiä+ ja tehneet väärin ja toimineet jumalattomasti ja kapinoineet,+ ja sinun käskyistäsi ja oikeudellisista päätöksistäsi on käännytty pois.+  Emme ole liioin kuunnelleet sinun palvelijoitasi, profeettoja,+ jotka ovat puhuneet sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja esi-isillemme ja kaikelle maan kansalle.*+  Sinulle, oi Jehova*, kuuluu vanhurskaus, mutta meille kasvojen häpeä, niin kuin tänä päivänä,+ Juudan miehille* ja Jerusalemin asukkaille ja kaikille Israeliin kuuluville, läheisille ja kaukaisille kaikissa maissa, joihin olet heidät hajottanut heidän uskottomuutensa takia, jota he ovat sinua kohtaan osoittaneet.+  Oi Jehova*, meille kuuluu kasvojen häpeä, kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja esi-isillemme, koska olemme tehneet syntiä sinua vastaan.+  Jehovalle*, meidän Jumalallemme*, kuuluvat armonosoitukset+ ja anteeksiannot,+ sillä me olemme kapinoineet häntä vastaan.+ 10  Emmekä ole totelleet* Jehovan, meidän Jumalamme, ääntä vaeltamalla hänen lakiensa mukaan, jotka hän asetti eteemme palvelijoittensa, profeettojen, kädellä.+ 11  Ja kaikki Israeliin kuuluvat ovat rikkoneet lakisi, ja kun ääntäsi ei ole toteltu,+ on käännytty pois, niin että olet vuodattanut päällemme kirouksen ja valan,+ joka on kirjoitettuna Mooseksen, tosi Jumalan palvelijan, laissa, sillä me olemme tehneet syntiä Häntä* vastaan. 12  Ja hän ryhtyi toteuttamaan sanojaan, jotka hän oli puhunut meitä vastaan+ ja tuomareitamme vastaan, jotka tuomitsivat meidät,+ tuottamalla meille suuren onnettomuuden, niin ettei koko taivaan alla ole tapahtunut sellaista kuin Jerusalemissa tapahtui.+ 13  Niin kuin Mooseksen laissa on kirjoitettuna,+ koko tämä onnettomuus – se on kohdannut meitä,+ emmekä me ole hellyttäneet Jehovan, Jumalamme*, kasvoja kääntymällä takaisin erheestämme+ ja osoittamalla ymmärtäväisyyttä sinun totuudellisuuttasi kohtaan.+ 14  Ja Jehova oli valppaana onnettomuuden suhteen ja tuotti sen lopulta meille,+ sillä Jehova, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissään, jotka hän on tehnyt, emmekä me ole totelleet* hänen ääntään.+ 15  Ja nyt, oi Jehova*, meidän Jumalamme, sinä joka toit kansasi pois Egyptin maasta voimakkaalla kädellä+ ja ryhdyit tekemään itsellesi nimeä, niin kuin tänä päivänä,+ me olemme tehneet syntiä,+ olemme toimineet jumalattomasti. 16  Oi Jehova*, pyydän, kääntyköön suuttumuksesi ja vihastuksesi pois kaupungistasi Jerusalemista, pyhästä vuorestasi,+ kaikkien vanhurskaiden tekojesi+ mukaisesti, sillä syntiemme vuoksi ja esi-isiemme erheiden vuoksi+ Jerusalem ja sinun kansasi ovat kaikkien ympärillämme olevien häväistyksen kohteena.+ 17  Ja kuuntele nyt, oi Jumalamme*, palvelijasi rukousta ja hänen hartaita pyyntöjään ja anna kasvojesi loistaa+ pyhäkköösi, joka on autioitettuna,+ Jehovan* tähden. 18  Kallista korvasi, oi Jumalani, ja kuule.+ Avaa silmäsi ja näe autioitunut tilamme ja kaupunki, jota on kutsuttu nimelläsi,*+ sillä emme me vanhurskaiden tekojemme mukaisesti anna hartaiden pyyntöjemme langeta eteesi,+ vaan sinun monien armonosoitustesi mukaisesti.+ 19  Oi Jehova*, kuule.+ Oi Jehova*, anna anteeksi.+ Oi Jehova*, tarkkaa ja toimi.+ Älä viivyttele,+ itsesi vuoksi, oi Jumalani, sillä kaupunkisi ja kansasi on otettu sinun nimiisi.”+ 20  Minun vielä puhuessani ja rukoillessani ja tunnustaessani syntiäni+ ja kansani Israelin syntiä+ ja antaessani suosionpyyntöni Jumalani pyhän vuoren+ puolesta langeta Jehovan, Jumalani, eteen 21  ja minun vielä puhuessani rukouksessa, katso, tuo mies*, Gabriel,*+ jonka olin nähnyt näyssä aluksi,+ uupuneena väsymyksestä*, saapui luokseni iltauhrilahjan aikaan.+ 22  Hän ryhtyi välittämään minulle ymmärrystä ja puhui kanssani ja sanoi: ”Oi Daniel, nyt minä olen tullut antamaan sinulle ymmärtäväisyyttä sekä ymmärrystä.+ 23  Hartaiden pyyntöjesi alussa lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut antamaan selostusta, sillä sinä olet hyvin arvostettu.+ Kiinnitä siis huomiota+ asiaan ja ymmärrä näkemäsi. 24  Seitsemänkymmentä viikkoa* on määrätty* kansallesi+ ja pyhälle kaupungillesi+ rikkomuksen lakkauttamiseksi+ ja synnin lopettamiseksi+ ja erheen sovittamiseksi*+ ja vanhurskauden tuomiseksi aikojen hämärään asti+ ja näyn ja profeetan* sinetöimiseksi*+ ja kaikkeinpyhimmän*+ voitelemiseksi. 25  Ja sinun tulee tietää ja ymmärtää, että Jerusalemin ennallistamista ja uudelleen rakentamista+ koskevan sanan lähtemisestä+ on Messiaaseen,*+ Johtajaan,+ asti seitsemän viikkoa, lisäksi kuusikymmentäkaksi viikkoa.+ Se* tulee palaamaan ja on tuleva uudelleen rakennetuksi toreineen ja vallihautoineen, mutta aikojen ahdingossa. 26  Ja kuudenkymmenenkahden viikon jälkeen Messias* raivataan pois,+ eikä hänelle jää mitään.*+ Ja kaupungin ja pyhän paikan+ saattaa tulevan johtajan kansa* turmioon.+ Ja sen* loppu aiheutuu tulvasta. Ja loppuun saakka on sotaa; autioituksista on tehty päätös.+ 27  Ja hänen on pidettävä liitto+ voimassa* monille* yhden viikon ajan,+ ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja uhrilahjan.+ Ja autioittaja tulee olemaan iljetysten siivellä,*+ ja perinpohjaiseen hävitykseen asti virtaa* se, mistä on tehty päätös, myös autiona olevan* ylle.”+

Alaviitteet

”Ahasveroksen”, MLXXBagsterSyVg; LXX: ”Kserkseen”.
”Jehovan”. Hepr. Jehwahʹ; kreik. tēi gēi ’maahan’. Lyhyessä tiedotteessa, joka ilmestyi aikakausjulkaisussa Journal of Biblical Literature, 40. vsk., 1921, s. 86, James A. Montgomery kirjoitti, ”että τῃ γῃ [tēi gēi] on jäänne siitä, että tässä on alun perin ollut heprealainen Tetragrammi, ts. ΤΗΓΗ = ΓΙΓΙ. Näin יהוה translitteroitiin kirkkoisien perinteen mukaan. Muunnos on luultavasti syntynyt pystysuorien viivojen toisenlaisesta sijoittelusta. – – Muodossa ΤΗΓΗ translitteraatio on ollut jossain määrin tajuttavissa, ja se on siksi säilynyt.”
Yksi niistä 134 kohdasta, joissa soferit muuttivat nimen JHWH sanaksi ʼAdo·najʹ. Ks. liite 1B.
”tosi Jumalan”. Hepr. ha·ʼElo·himʹ, määräinen artikkeli ha edeltää sanaa ʼElo·himʹ korostuksen vuoksi; kreik. The·onʹ; lat. Deum. Ks. liite 1F.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
”tosi Jumala”. Hepr. ha·ʼElʹ; kreik. ho The·osʹ; lat. Deus. Ks. liite 1G.
Tai ”ja – – uskollisen rakkauden”. Hepr. weha·ḥeʹsed.
Ks. Hes 7:27, alav.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Tai ”jokaiselle”. Hepr. leʼišʹ.
”Jehova”, L.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
”meidän Jumalallemme”. Hepr. ʼElo·hēʹnu, mon.
Tai ”kuunnelleet”.
”Häntä”, MLXXSyVg; monet hepr. käsik:t: ”sinua”.
Ks. jae 9: ”Jumalallemme”, alav.
Tai ”kuunnelleet”.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Ks. jae 9: ”Jumalallemme”, alav.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Tai ”joka on otettu nimiisi”. Kirjm. ”jonka päälle nimesi on kutsuttu”.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
Ks. jae 3: ”Jehovan”, alav.
”katso, tuo mies”. Hepr. weha·ʼišʹ; kreik. kai i·douʹ ho a·nērʹ; lat. ecce vir.
Ks. 8:16: ”Gabriel”, alav.
M:n mukaan; LXX: ”nopeasti matkaan saatettuna”; Vg: ”nopeasti lentäen”.
”Seitsemänkymmentä viikkoa”. Hepr. ša·vu·ʽimʹ šiv·ʽimʹ; ts. 70 vuosiviikkoa, yhteensä 490 vuotta. ”Vuosiviikko” mainitaan juutalaisessa Mišnassa (Baba Metzia 9,x ja Sanhedrin 5,i). Ks. H. Danbyn engl. käännöstä Mišnasta, v:n 1950 p., s. 363, 388. Vrt. 3Mo 25:8, alav:t.
Tai ”on päätetty (säädetty)”. Kirjm. ”on erotettu (katkaistu)”. Hepr. neḥ·takhʹ.
”ja – – sovittamiseksi”. Hepr. u·lekhap·perʹ.
”profeetan”, ts. profetian.
Tai ”ja – – vahvistamiseksi” tai ”ja – – valtuuttamiseksi”. Hepr. welaḥ·tomʹ.
Tai ”pyhien pyhän”. Hepr. qoʹdeš qo·da·šimʹ. Vrt. 4Mo 18:10; 1Ku 6:16; 7:50; 8:6.
Tai ”Voideltuun”. Hepr. Ma·šiʹaḥ; LXXBagster(kreikk.): Khri·stouʹ; syyr. Meši·ḥMessias’ (-aʼ tarkoittaa määräistä artikkelia); lat. Christum.
”Se”, fem. Ts. Jerusalem.
Ks. jae 25: ”Messiaaseen”, alav.
Tai ”ketään”.
Tai ”väki”.
Tai ”hänen [loppunsa]”, mask.; ei tarkoita ”kaupunkia”, fem.
Kirjm. ”Ja hänen on tehtävä voimakkaaksi liitto [– – ajaksi]”.
Tai ”suurille”. Hepr. la·rab·bimʹ; LXXBagster(kreikk.): pol·loisʹ; lat. multis.
Tai ”äärimmäisessä päässä”. Hepr. kenafʹ.
Tai ”vuodatetaan”.
Mahd. ”autioittajan”. Hepr. šo·memʹ, partisiippi, joka on kehittynyt aiemmin tässä jakeessa esiintyneen partisiipin mešo·memʹ ’autioittaja’ poʹʽel-muodosta. Ks. 8:13, alav.