Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

MIHIN LAHJOITUKSIA KÄYTETÄÄN?

Rakennustyö täydessä vauhdissa ennen pandemiaa

Rakennustyö täydessä vauhdissa ennen pandemiaa

1. MARRASKUUTA 2020

 Joka vuosi kastetaan noin 300 000 uutta Jehovan todistajaa, minkä vuoksi tarvitaan jatkuvasti lisää uusia kokouspaikkoja ja muita tiloja. Tästä syystä eri puolilla maailmaa toimivilla paikallisilla suunnittelu- ja rakennusosastoilla oli tarkoituksena rakentaa tai saneerata yli 2 700 tällaista paikkaa palvelusvuoden 2020 kuluessa. a

 Suunnitelmat menivät kuitenkin uusiksi, kun puhkesi koronaviruspandemia. Hallintoelimen kustannuskomitea pysäytti suurimman osan rakennushankkeista, koska haluttiin mukautua viranomaisten ohjeisiin ja suojella veljiä ja sisaria. Siitä huolimatta palvelusvuonna 2020 rakennettiin ja kunnostettiin ennen pandemian alkamista yli 1 700 kokouspaikkaa. Lisäksi valmistui yli sata suurta haaratoimistoihin liittyvää rakennusprojektia. Seuraavassa kerrotaan kahdesta valmistuneesta hankkeesta ja siitä, miten ne ovat hyödyttäneet paikallisia todistajia.

 Kamerunin haaratoimisto. Aiempi haaratoimisto, joka sijaitsi Doualassa, oli käynyt ahtaaksi ja olisi tarvinnut mittavia uudistuksia. Kustannuskomitea harkitsi haaratoimiston kunnostamista, mutta remonttikustannukset olisivat ylittäneet kiinteistön arvon. Mietittiin myös sitä mahdollisuutta, että hankittaisiin tontti, jolle rakennettaisiin uudet tilat, tai että ostettaisiin valmis rakennus, joka kunnostettaisiin. Nämä suunnitelmat kuitenkin kariutuivat.

 Samoihin aikoihin veljet saivat kuulla, että Doualan pohjoispuolella sijaitsevan konventtisalin lähistölle aiottiin rakentaa tie. Uusi tie merkitsisi sitä, että tontille olisi paremmat kulkuyhteydet ja alueelle tulisi kunnallistekniikkaa. Tämä sopi veljien suunnitelmiin täydellisesti. Niinpä hallintoelin antoi luvan sille, että uusi haaratoimisto rakennettaisiin konventtisalin viereen.

Veljiä ja sisaria Kamerunin haaratoimiston rakennustyömaalla

 Rakennustyössä käytettiin myös ulkopuolisia urakoitsijoita, minkä ansiosta säästyi aikaa ja rahaa. Kustannukset olivatkin lopulta lähes kaksi miljoonaa euroa odotettua pienemmät. Betel-perhe pääsi muuttamaan uusiin tiloihin vähän ennen koronaviruspandemiaa.

Kamerunin haaratoimisto valmistui ennen koronapandemiaa

 Kamerunin beteliläisillä on nyt uudet, hyvät asuin- ja työskentelytilat. He pitävät uutta haaratoimistoa lahjana Jehovalta. Eräs pariskunta sanoi: ”Haluamme tehdä työtä entistä ahkerammin. Emme pidä tätä lahjaa itsestäänselvyytenä.”

Veljiä ja sisaria uudessa toimistossa ennen pandemiaa

 Tojolabalin etäkäännöstoimisto, Meksiko. Tojolabalin kielen kääntäjät työskentelivät vuosien ajan Keski-Amerikan haaratoimistossa, joka sijaitsee lähellä Méxicon kaupunkia. Tojolabalia puhutaan kuitenkin etupäässä Altamiranon ja Las Margaritasin alueilla, jotka sijaitsevat lähes tuhannen kilometrin päässä. Tämän vuoksi kääntäjien oli vaikea pysyä ajan tasalla tojolabalin kielessä tapahtuvien muutosten suhteen. Lisäksi oli vaikea löytää lähistöltä sellaisia veljiä ja sisaria, jotka voisivat auttaa käännöstyössä ja äänitteiden tekemisessä.

Veljiä ja sisaria rakentamassa etäkäännöstoimistoa

 Tästä syystä hallintoelimen kirjoituskomitea halusi sijoittaa käännösryhmän alueelle, jolla puhutaan tojolabalin kieltä. Siksi haaratoimisto päätti ostaa ja kunnostaa jonkin tarkoitukseen sopivan rakennuksen. Se tuli halvemmaksi kuin olisi tullut uuden toimiston rakentaminen tai tilojen vuokraaminen.

 Eräs kääntäjä kertoo, miten hän on hyötynyt muutosta: ”Niinä kymmenenä vuotena, jotka työskentelin kääntäjänä haaratoimistossa, en tavannut lähialueella yhtä ainutta perhettä, joka olisi puhunut tojolabalia. Nyt toimistomme on aivan tojolabalinkielisen alueen sydämessä. Olen tekemisissä tuota kieltä puhuvien kanssa joka päivä. Se on rikastuttanut sanavarastoani ja parantanut työni laatua.”

Tojolabalin käännöstoimisto ennen saneerausta ja sen jälkeen

Palvelusvuoden 2021 rakennusprojektit

 Palvelusvuodelle 2021 on tehty suunnitelmia, jotka koskevat 75:tä etäkäännöstoimistoa ja raamattukoulukeskusta. Hankkeet toteutetaan, jos olosuhteet sen sallivat. Töitä on tarkoitus jatkaa kahdeksan suuren haaratoimistoprojektin parissa. Näihin sisältyvät päätoimistoon kuuluvien uusien tilojen rakentaminen Ramapoon New Yorkin osavaltioon ja Argentiinan ja Italian haaratoimistojen muutto uuteen paikkaan. Tarvitaan myös yli 1 000 uutta valtakunnansalia, ja 4 000 valtakunnansalia täytyy kunnostaa. Lisäksi 6 000 tällä hetkellä käytössä olevaa kokouspaikkaa täytyy korvata sopivammilla tiloilla.

 Miten kaikki nämä rakennus- ja korjaustyöt rahoitetaan? Vastaus käy ilmi Keski-Amerikan haaratoimistokomiteaan kuuluvan veli Lázaro Gonzálezin sanoista. Hän kertoi tojolabalin etäkäännöstoimiston valmistumisesta: ”Meidän haaratoimistomme alueella veljillä ja sisarilla ei ole kovin paljon varallisuutta. Ilman muissa maissa asuvien veljien ja sisarten tukea ei olisi mahdollista rakentaa toimistoja, joissa käännetään aineistoa alkuperäiskieliä puhuville ihmisille. Kaikkialla maailmassa asuvien todistajien lahjoitusten ansiosta kääntäjät voivat asua lähempänä ihmisiä, jotka puhuvat kieliä, joille he kääntävät. Kiitämme lämpimästi kaikkia veljiä ja sisaria siitä, että he tukevat maailmanlaajuista työtä niin anteliaasti.” Tämä pätee kaikkiin Jehovan todistajien rakennushankkeisiin. Ne rahoitetaan vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

a Paikalliset suunnittelu- ja rakennusosastot suunnittelevat ja toteuttavat valtakunnansalien rakennushankkeet oman haaratoimistonsa alueella. Maailmanlaajuinen suunnittelu- ja rakennusosasto, joka sijaitsee päätoimistossa, priorisoi ja koordinoi eri puolilla maailmaa toteutettavia rakennushankkeita.