VAHITORN September 2014 | Kas inimene hävitab maa?

Kuidas vältida olukorda, kust pole tagasiteed?

KAANETEEMA

Kas inimene hävitab maa?

Piibel ei ennusta mitte ainult keskkonna kahjustamist, vaid näitab ka seda, milleni see viib.

Kas Jumala antud seadus iisraellastele oli õige ja õiglane?

Neli peamist põhimõtet, mida Iisraeli kohtumõistjatel tuli järgida.

ELULUGU

Tasutoov elu Jumala teenistuses

65 aastat tagasi juhtus Peter Carrbello elus midagi, mis muutis täielikult ta kurssi elus.

Süüriakeelne Pešitta. Aken varaste piiblitõlgete maailma

See vana Piibel tõendab, et mõned tänapäevastesse Piiblitesse lisatud salmid ei olnud algselt Piibli osad.

Vastused piibliküsimustele

Kas me peaksime abipalumiseks inglite poole pöörduma?

Ajakirjas viidatud

Mis on Jumala kuningriik?

Miks on Jumala kuningriik parem kui kõik teised valitsused?