Hüppa sisu juurde

Mis on Jumala kuningriik?

Mis on Jumala kuningriik?

Piibli vastus

Jumala kuningriik on reaalne valitsus, mille on rajanud Jumal Jehoova. „Jumala kuningriiki” nimetatakse Piiblis ka „taeva kuningriigiks”, sest see valitseb taevas (Markuse 1:14, 15; Matteuse 4:17). Ehkki sel on inimvalitsustega mitmeid ühiseid jooni, on see igas mõttes neist kõigist üle.

  • Valitsejad. Jumal on määranud oma kuningriigi kuningaks Jeesus Kristuse ja on andnud temale suurema võimu, kui ühelgi inimvalitsejal eales võiks olla (Matteuse 28:18). Jeesus kasutab oma mõjuvõimu ainult heal eesmärgil ning ta on juba tõestanud, et ta on usaldusväärne ja hooliv juht (Matteuse 4:23; Markuse 1:40, 41; 6:31–34; Luuka 7:11–17). Jumala juhatusel on Jeesus valinud kõigi rahvaste hulgast inimesi, kes valitsevad koos temaga taevas „kuningatena maa üle” (Ilmutus 5:9, 10).

  • Kestus. Vastupidiselt inimvalitsustele, mis tulevad olemasollu ja siis kaovad, jääb Jumala kuningriik „igavesti hävitamatuks” (Taaniel 2:44).

  • Alamad. Igaüks, kes tegutseb kooskõlas Jumala tahtega, võib olla Jumala kuningriigi alam, olenemata sellest, kes on ta vanemad või kus ta on sündinud (Apostlite teod 10:34, 35).

  • Seadused. Jumala kuningriigi seadused on midagi enamat kui lihtsalt keelud, mis tõkestavad vale käitumist. Need parandavad ka selle alamate moraali. Piibel ütleb näiteks: „„Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega.” See on suurim ja esimene käsk. Teine, selle sarnane, on see: „Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast.”” (Matteuse 22:37–39). Armastus Jumala ja ligimese vastu ajendab kuningriigi alamaid teistele head tegema.

  • Haridus. Jumala kuningriigi alamatele on kehtestatud kõrged käitumisnormid, kuid nad saavad ka väljaõpet, kuidas oma elu nende normidega kooskõlla viia (Jesaja 48:17, 18).

  • Eesmärk. Jumala kuningriigis ei rikastu valitsejad oma alamate arvel. See kuningriik viib täide Jumala eesmärgi, sealhulgas tõotuse, et need, kes teda armastavad, võivad elada igavesti paradiisis maa peal (Jesaja 35:1, 5, 6; Matteuse 6:10; Ilmutus 21:1–4).