VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) Oktoober 2013

Selles numbris räägitakse tõenditest meie looja väe ja tarkuse kohta. Samuti saad teada, kuidas tegutseda kooskõlas Jeesuse südamliku palvega.

Nad olid meeleldi valmis. Teenistus Filipiinidel

Mis on ajendanud mõnesid lahkuma töölt, müüma oma asju ja kolima Filipiinidele?

Loodu annab tunnistust elavast Jumalast

Artikkel näitab, kuidas me saame aidata teistel õppida tundma tõde Looja kohta ning tugevdada omaenda usku temasse.

„Orjake Jehoovat”

Mida teha, et me ei satuks Saatana orjusesse? Milliseid õnnistusi me võime kogeda, kui oleme Jehoova ustavad orjad?

ELULUGU

Jehoovale toetumine on toonud palju õnnistusi

Malcolm ja Grace Allen on kumbki teeninud Jehoovat üle 75 aasta. Mismoodi on nende elu näidanud, et Jehoova õnnistab neid, kes talle toetuvad?

Õppigem hästi läbimõeldud palvest

Mida me võime õppida leviitide esitatud palvest? Kuidas muuta oma palved sisukamaks?

Tegutsegem kooskõlas Jeesuse südamliku palvega

Jeesus pani oma palves Jehoova tahte enda soovidest ettepoole. Kuidas me saame tegutseda kooskõlas tema palvega?

Kas sa saaksid teha rohkem, et teisi hoiatada?

Loe, kuidas mõned on haaranud kinni igast võimalusest, et anda tunnistust oma igapäevategemiste käigus.