Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Hea tervis on igaühe soov!

Hea tervis on igaühe soov!

 Hea tervis on igaühe soov!

ÜKS prohvet kõneles enam kui 2700 aastat tagasi tulevasest ajast, mil pole enam haigusi. See prohvetikuulutus on säilinud meie päevini ning on tallel Jesaja iidsetes kirjutistes. Ta kirjutas ajast, mil „ükski elanik ei ütle: „Ma olen nõder!””, ning lisas: „Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti! Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab” (Jesaja 33:24; 35:5, 6). Sellisest tulevikust kõnelevad teisedki Piibli prohvetikuulutused. Näiteks räägib Piibli viimane raamat Ilmutusraamat ajast, mil Jumal võtab ära kõik vaeva (Ilmutuse 21:4).

Kas need tõotused saavad teoks? Kas saabub kunagi aeg, mil inimsugu on hea tervise juures ja haigused on kadunud? On tõsi, et nüüdisajal on suurel osal inimkonnast parem tervis kui eelmistel sugupõlvedel. Ent parem tervis ei tähenda veel parimat tervist. Haigused põhjustavad seniajani palju kannatusi. Juba ainuüksi kartus haigeks jääda võib põhjustada sügavat ängi. Ja karm reaalsus ongi see, et ka meie moodsal ajal pole mitte kellelgi täielikku pääsu füüsiliste ja vaimsete tõbede küüsist.

Mis see maksma läheb

Tervisehädad on koormaks mitmel moel. Tänapäeval valmistavad palju muret haigustega seotud finantsilised kulutused. Näiteks eelmisel aastal läks Euroopas terviseprobleemide tõttu kaduma 500 miljonit tööpäeva. Sarnane olukord valitseb ka mujal. Töö tootlikkuse kahanemine koos ravikulude suurenemisega on finantsiliseks koormaks, mis puudutab kõiki. Kahju kannatavad nii äriühingud kui valitsused. Kulude tasakaalustamiseks tõstavad ettevõtted toodangu hinda ning valitsused makse. Kes selle kinni maksab? Lõppkokkuvõttes meie kõik!

Paljudes maades on vaestel inimestel kahjuks raske kui mitte võimatu head ravi saada. Sellises täbaras olukorras on miljonid arengumaade elanikud, kellele professionaalne arstiabi on raskesti kättesaadav või täiesti kättesaamatu. Ka jõukates maades on neid, kel on hea arstiabi saamisega raskusi. Nõnda on üldiselt lugu ka paljudega USA 46 miljonist kodanikust, kel puudub tervisekindlustus.

Haigused pole mitte ainult finantsiliseks koormaks. Rängim hind on surmaga lõppevast haigusest tingitud ahastus, krooniliste valudega kaasnevad piinad, kurvastus, mida valmistab ränga haiguse all kannataja nägemine, ning lähedase inimese kaotusest tulenev meeleheide.

Lootus, et me elame ühel päeval maailmas, kus pole haigusi, on ülimalt kütkestav. Hea tervis on iga inimese soov! Paljud usuvad, et selline lootus, kõlagu see nii fantastiliselt kui tahes, on täiesti reaalne. On neid, kes on veendunud, et tuleb aeg, mil tänu inimese leiutatud tehnoloogiale juuritakse välja praktiliselt kõik haigused ja hädad. Seevastu need, kes toetuvad Piiblile, usuvad, et selle iidsed prohvetikuulutused maailma kohta, kus pole enam haigusi, viib täide Jumal. Kas inimpüüdlused toovad lõpuks kätte aja, mil pole enam haigusi? Või ehk teeb seda Jumal? Mida toob tulevik?