Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιατρική και Χειρουργική

Κλινικές μέθοδοι για την περίθαλψη ασθενών χωρίς μετάγγιση αίματος. Διαλέξτε μία από τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες και μετά επιλέξτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο. Επιλέξτε τον τίτλο της παράθεσης για να διαβάσετε το ιατρικό άρθρο ή να δείτε τη βιβλιογραφική καταγραφή.

 

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Πολυτροπική, Διεπιστημονική, Σχεδιασμένη και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Πρόληψη της Φαρμακογενούς Αναιμίας ή Θρομβοπενίας

Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Οξυγόνου και Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Οξυγόνου

Στρατηγική Ελέγχου της Βλάβης (damage control)

Διάσωση Κυττάρων του Αίματος

Διαχείριση της Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Προνοσοκομειακά

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Ταχύτατα Αρτηριακός Εμβολισμός ή Μηχανική Αγγειακή Απόφραξη

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Οξυγόνου

Υποτασική Ανάνηψη

Στρατηγική Ελέγχου της Βλάβης (damage control)

Διάσωση Κυττάρων του Αίματος

Πρώιμη Διαχείριση της Αναιμίας

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Περιορισμένη Μη Διαγνωστική Απώλεια Αίματος

Αγγειογραφικά: Εμβολισμός ή Αγγειακή Απόφραξη

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Ελάχιστα Επεμβατικές Προσεγγίσεις

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Μετεγχειρητική Διάσωση Κυττάρων του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προγεννητική Αξιολόγηση, Νοσοκομειακή Ετοιμότητα και Κλινική Εμπειρία

Πολυτροπική, Διεπιστημονική, Σχεδιασμένη και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Αναιμίας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Αναστολή ή Καθυστέρηση του Πρόωρου Τοκετού

Επιτάχυνση της Πνευμονικής Ωρίμανσης του Εμβρύου σε Γυναίκες με Κίνδυνο Πρόωρου Τοκετού

Προφυλακτική Περιεγχειρητική Αγγειακή Απόφραξη

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Ενεργή Διαχείριση του Τρίτου Σταδίου του Τοκετού

Διεγερτικά του Μυομητρίου

Χειρουργικός Έλεγχος της Αιμορραγίας Μετά τον Τοκετό

Προσωρινά Μέτρα

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Στενή Παρακολούθηση για Ενδείξεις Αιμορραγίας Μετά τον Τοκετό

Πρώιμη Προσφυγή σε Υστερεκτομή για Επίμονη Αιμορραγία

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Αναιμίας Μετά τον Τοκετό

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Επιπρόσθετα Μέτρα για την Πρόληψη Νεογνικών και Μητρικών Επιπλοκών

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προθεραπευτική Κλινική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Αρχικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Αναιμίας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Αγγειογραφικά: Εμβολισμός ή Αγγειακή Απόφραξη

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Διαχείριση της Ουδετεροπενίας

Εντατική Θεραπεία με Χρήση Μεθόδων Εναλλακτικών της Μετάγγισης

Εξατομικευμένη ή Τροποποιημένη Χημειοθεραπεία (Προσαρμογή ή Καθυστέρηση Δόσης)

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων Χωρίς Μετάγγιση Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Περιορισμένη Μη Διαγνωστική Απώλεια Αίματος

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Αγγειογραφικά: Εμβολισμός ή Αγγειακή Απόφραξη

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Ελάχιστα Επεμβατικές Προσεγγίσεις

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Μετεγχειρητική Διάσωση Κυττάρων του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Κλινικά Αποτελέσματα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα