Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενημερωτικό Υλικό για τον Ιατρικό Κλάδο

Το παρακάτω υλικό που είναι διαθέσιμο προς λήψη περιέχει πηγές, εργαλεία και υποβοηθητικές συμβουλές για ειδικούς του ιατρικού κλάδου προκειμένου να διευκολύνεται η περίθαλψη ασθενών που είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

 

Υποστήριξη για Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιτροπές Προσέγγισης Νοσοκομείων για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν θεσπίσει ένα παγκόσμιο δίκτυο για να παρέχουν υποστήριξη σε γιατρούς που περιθάλπουν Μάρτυρες ασθενείς. Αυτό το έντυπο περιγράφει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε γιατρούς και ιδρύματα.

Θρησκευτική και Δεοντολογική Θέση για Ιατρική Θεραπεία και Συναφή Ζητήματα

Περίληψη της επίσημης θέσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, τη χρήση του δικού τους αίματος στα πλαίσια ιατρικών διαδικασιών, καθώς και την ιατρική χρήση παραγώγων από τα κύρια συστατικά του αίματος.

Τεκμηριωμένες Ιατρικές Πληροφορίες

Επισκόπηση δωρεάν πηγών διαθέσιμων σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν πακέτα ιατρικών πληροφοριών για διάφορες ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες καθώς και πληροφορίες για το πώς να υποβληθεί αίτημα για δωρεάν παρουσίαση από καταρτισμένους τοπικούς εκπροσώπους.

Κλινικές Μέθοδοι

Ιατρικές Μέθοδοι για την Αποφυγή Μετάγγισης Αίματος

Επισκόπηση ασφαλών και αποτελεσματικών εναλλακτικών μεθόδων αντί της μετάγγισης που εφαρμόζονται σε χειρουργικούς ασθενείς. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση πολλαπλών εξατομικευμένων διαδικασιών καθ’ όλη την περιεγχειρητική περίοδο.

Κλινικές Μέθοδοι για την Αποφυγή και τον Έλεγχο της Αιμορραγίας και της Αναιμίας Χωρίς Μετάγγιση Αίματος στη Μαιευτική και στη Γυναικολογία

Περιληπτικές πληροφορίες σχετικά με μεθόδους για τη μαιευτική και γυναικολογική φροντίδα ασθενών χωρίς μετάγγιση αίματος. Αυτό το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τον σχεδιασμό όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση της αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Περιέχει συνδέσμους για εκατοντάδες πηγές.

Κλινικές Μέθοδοι για την Αποφυγή και τον Έλεγχο της Αιμορραγίας και της Αναιμίας Χωρίς Μετάγγιση Αίματος σε Χειρουργικούς Ασθενείς

Μια επιτομή των μεθόδων διατήρησης του αίματος οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο για να μην καταστεί αναγκαία η μετάγγιση αλλογενούς αίματος σε χειρουργικούς ασθενείς. Αυτό το έντυπο περιέχει συνδέσμους για 500 και πλέον πηγές που ανασκοπήθηκαν από ειδικούς.

Κλινικές Μέθοδοι για τη Διαχείριση της Οξείας Γαστρεντερικής Αιμορραγίας και της Αναιμίας Χωρίς Μετάγγιση Αίματος

Συνοπτική περιγραφή κλινικών μεθόδων διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση της οξείας αιμορραγίας της άνω και της κάτω γαστρεντερικής οδού χωρίς μετάγγιση αλλογενούς αίματος. Αυτό το έγγραφο περιέχει συνδέσμους για 500 και πλέον έγκυρες πηγές σε ιατρικές βιβλιογραφικές αναφορές που ανασκοπήθηκαν από ειδικούς.

Κλινικές Μέθοδοι για τη Διαχείριση της Αιμορραγίας και της Αναιμίας Χωρίς Μετάγγιση Αίματος σε Ασθενείς που Βρίσκονται σε Κρίσιμη Κατάσταση

Αυτό το έντυπο συνδυάζει στοιχειοθετημένες μεθόδους και γνώμες ειδικών στο ζήτημα της διαχείρισης σοβαρά άρρωστων ασθενών χωρίς τη χρήση μετάγγισης αλλογενούς αίματος. Περιέχει συνδέσμους για 500 και πλέον πηγές σε ιατρικές βιβλιογραφικές αναφορές που ανασκοπήθηκαν από ειδικούς.