Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Βιοηθική και Νομοθεσία

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν πολύτιμη τη ζωή και επιζητούν ποιοτική ιατρική περίθαλψη για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Δέχονται τις περισσότερες ιατρικές θεραπείες, όπως χειρουργικές και αναισθητικές διαδικασίες, συσκευές και μεθόδους, καθώς και αιμοστατικούς και θεραπευτικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι η μετάγγιση αλλογενούς αίματος (π.χ. πλήρες αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα) και η προεγχειρητική αποθήκευση αυτόλογου αίματος (PAD) για μετέπειτα επαναχορήγηση απαγορεύονται σύμφωνα με αρκετές περικοπές της Αγίας Γραφής.

Σε αυτό το τμήμα, οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας θα βρουν ηθικούς, νομικούς και κοινωνικούς παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.

 

Βιοηθική και Νομοθεσία

Βιοηθική και Νομοθεσία (Παιδιατρική)


Ο ιατρικός τομέας του jw.org έχει σχεδιαστεί ως πηγή πληροφοριών κυρίως για γιατρούς και άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ούτε εισηγήσεις νοσηλείας και δεν υποκαθιστά κανέναν επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ιατρική βιβλιογραφία που παρατίθεται δεν είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά επισημαίνει εναλλακτικές μεθόδους αντί της μετάγγισης που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να είναι ενήμερος για τυχόν νέες πληροφορίες, να εξετάζει επιλογές νοσηλείας και να βοηθάει τον ασθενή να παίρνει αποφάσεις που συμφωνούν με την ιατρική του κατάσταση, τις επιθυμίες του, τις αξίες του και τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι όλες οι μέθοδοι που εμφανίζονται εδώ κατάλληλες ή αποδεκτές από όλους τους ασθενείς.

Ασθενείς: Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας ή κάποιου άλλου επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες. Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό αν νιώθετε άρρωστοι.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από όρους χρήσης.