Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βιοηθική και Νομοθεσία

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν πολύτιμη τη ζωή και επιζητούν ποιοτική ιατρική περίθαλψη για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Δέχονται τις περισσότερες ιατρικές θεραπείες, όπως χειρουργικές και αναισθητικές διαδικασίες, συσκευές και μεθόδους, καθώς και αιμοστατικούς και θεραπευτικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι η μετάγγιση αλλογενούς αίματος (π.χ. πλήρες αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα) και η προεγχειρητική αποθήκευση αυτόλογου αίματος (PAD) για μετέπειτα επαναχορήγηση απαγορεύονται σύμφωνα με αρκετές περικοπές της Αγίας Γραφής.

Σε αυτό το τμήμα, οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας θα βρουν ηθικούς, νομικούς και κοινωνικούς παράγοντες τους οποίους μπορούν να εξετάζουν όταν νοσηλεύουν Μάρτυρες του Ιεχωβά.