Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παιδιατρική

Κλινικές μέθοδοι για τη νοσηλεία νεογνών και παιδιών χωρίς μετάγγιση αίματος. Διαλέξτε μία από τις παρακάτω υποειδικότητες της παιδιατρικής και μετά επιλέξτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο. Επιλέξτε τον τίτλο της παράθεσης για να διαβάσετε το ιατρικό άρθρο ή να δείτε τη βιβλιογραφική καταγραφή.

 

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Μέτριας Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση και Αναστροφή της Αντιπηξίας

Αγγειογραφικά: Εμβολισμός ή Αγγειακή Απόφραξη

Χειρουργικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Ελάχιστα Επεμβατικές Προσεγγίσεις

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Μέτριας Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Προγεννητικός Σχεδιασμός για την Αποφυγή Μετάγγισης

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Αναιμίας της Προωρότητας

Διαχείριση της Υπερχολερυθριναιμίας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Πρόληψη της Φαρμακογενούς Αναιμίας ή Θρομβοπενίας

Βακτηριακή Σήψη

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Αποδοχή της Μέτριας Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Ανοχή της Θρομβοπενίας

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Προεγχειρητική Αξιολόγηση του Ασθενούς και Αποτίμηση του Κινδύνου για Μετάγγιση

Προεγχειρητικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση του Ασθενούς

Πολυτροπική, Διεπιστημονική και Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Διαχείριση της Προεγχειρητικής Αναιμίας και Βελτιστοποίηση της Ερυθροκυτταρικής Μάζας

Διαχείριση της Θρομβοπενίας

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση της Αιμόστασης

Θερμική Διαχείριση (Πρόληψη της Υποθερμίας)

Συνετή Διαχείριση Υγρών και Όγκου

Διεγχειρητική Διαχείριση του Αυτόλογου Αίματος

Αναισθητικές Τεχνικές Διατήρησης του Αίματος

Περιορισμένη Διαγνωστική Αιμοληψία προς Αποφυγή Ιατρογενούς Αναιμίας

Διαχείριση της Μετεγχειρητικής Αναιμίας

Βελτιστοποίηση της Ανοχής των Ασθενών στην Αναιμία

Αποδοχή της Μέτριας Ισοογκαιμικής Αναιμίας

Συνθήκες με Περιορισμένους Πόρους

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Σημαντικής Αιμορραγίας

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της Μετάγγισης

Κλινικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα