Turus sid izon

Sasi di Yehovah

Pomili boros Momogun

Piumpugan Sidang Sasi di Yehovah

Misisingilo kanangan ko piumpugan. Pogihim tampat piumpugan dit osomok sid dikau.

Mogihim Tampat it Osomok Sid Dikau

Nunu Ajadi sid Piumpugan Dahai?

Sasi di Yehovah induvo miumpug sominggu. (Ibrani 10:24, 25) Sid piumpugan diti it sokoviai nga obuli rumikot, mongimot okoi nunu boros do Kitab om kuran adapat gunaon tudukan diti sid koposizan ditokou.

Kinogumuai it gagamaon dahai dang pahagut sokoviai it nokorikot madko it pibinsangan sid kelas. It piumpugan timpuunon om ompuson do longoi om pomintaduaan.

Amu tagal ko jumadi ko Sasi di Yehovah om kadapat rumikot sid piumpugan. Sokoviai jumputon mozo humagut dahai. Aso barazan mozo om aso momungut persembahan.