Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Er Jehovas Vidner tolerante over for andre religioner?

Vi følger Bibelens råd om at ‘respektere alle’ – uanset deres religiøse overbevisning. (1 Peter 2:17, Today’s English Version) I nogle lande er der for eksempel hundredtusinder af Jehovas Vidner. Alligevel prøver vi ikke at presse politikere eller lovgivere til at begrænse eller forbyde andre religiøse gruppers arbejde. Vi fører heller ikke kampagner for at få vedtaget love der påtvinger andre vores moralnormer og religiøse overbevisning. Vi ønsker derimod at være tolerante over for andre, ligesom vi værdsætter at de er tolerante over for os. – Mattæus 7:12.

Lær mere

Et fredeligt trossamfund forsvarer sit omdømme

Hvordan har Jehovas Vidner forsvaret deres omdømme i Rusland?

En tro der fremmer næstekærlighed

Hvilket trossamfund lærer sine medlemmer at overvinde de politiske, racemæssige og økonomiske skel der splitter folk i dag?