Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | EN REGERING FRI FOR KORRUPTION

Korruption gennemsyrer regeringer

Korruption gennemsyrer regeringer

Korruption i en regering er blevet defineret som magtmisbrug for personlig vindings skyld. Denne form for misbrug går langt tilbage i historien. Bibelen indeholder for eksempel en lov der forbyder bestikkelse i retssager, hvilket viser at det allerede var en udbredt praksis for over 3.500 år siden. (2 Mosebog 23:8) Selvfølgelig handler korruption om mere end bare at tage imod bestikkelse. Nogle gange tiltusker korrupte myndighedspersoner sig ting, benytter sig af tjenester de ikke har ret til, eller stjæler ligefrem af de økonomiske midler. De udnytter måske også deres position til at favorisere deres familie og venner.

Korruption kan finde sted i alle menneskeskabte organisationer, men den er åbenbart mest udbredt blandt folk med tilknytning til regeringerne. I korruptionsindekset for 2013 (Global Corruption Barometer), udarbejdet af organisationen Transparency International, stod der at folk verden over mener at de fem mest korrupte kategorier i samfundet er politiske partier, politiet, myndighedspersoner, den lovgivende magt og domstolene. Følgende rapporter viser hvor stort problemet er.

  • AFRIKA: I 2013 blev omkring 22.000 myndighedspersoner i Sydafrika anklaget for embedsmisbrug i form af korruption.

  • SYDAMERIKA: I 2012 blev 25 personer i Brasilien dømt for at have brugt offentlige midler til at købe politisk støtte. Blandt de dømte var den tidligere præsidents stabschef, den mand der næst efter præsidenten havde størst magt.

  • ASIEN: I Seoul i Sydkorea døde 502 mennesker i 1995 da et varehus styrtede sammen. De der efterforskede sagen, opdagede at byens myndighedspersoner havde modtaget bestikkelse og givet entreprenørerne lov til at bruge beton af dårlig kvalitet og at se bort fra sikkerhedsreglerne.

  • EUROPA: “Problemets udbredelse [korruptionen i Europa] er svimlende,” udtaler EU’s kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström. Hun tilføjer at “det politiske engagement for virkelig at komme korruption til livs tilsyneladende mangler”.

Korruptionen i regeringerne er dybt rodfæstet. Professor Susan Rose-Ackerman, ekspert i antikorruption, har skrevet at en reform vil kræve “grundlæggende forandringer i måden regeringerne varetager deres opgaver på”. Selvom situationen måske ser håbløs ud, viser Bibelen at endnu større forandringer ikke alene er mulige, men også med sikkerhed vil ske.