Anden Mosebog 23:1-33

23  Du må ikke sprede et falsk rygte.+ Samarbejd ikke med en der er ond, ved at vidne falsk med vilje.+  Du må ikke følge flertallet i at gøre det der er ondt, og når du vidner i en retssag, må du ikke fordreje retten for at gøre flertallet tilfreds.  Du må ikke være partisk når en fattig er indblandet i en sag.+  Hvis du ser at din fjendes okse eller æsel flakker om, skal du føre dyret tilbage til ham.+  Hvis du ser at et æsel som tilhører en der hader dig, er faldet under sin byrde, må du ikke ignorere det og gå videre. Du skal hjælpe ham med at få dyret fri.+  Du må ikke dømme uretfærdigt i den fattiges retssag.+  Hold dig fra en falsk anklage,* og dræb ikke den uskyldige og den retfærdige, for jeg vil ikke erklære den onde retfærdig.*+  Du må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse forblinder dem der ser klart, og kan fordreje retfærdiges ord.+  Du må ikke undertrykke en udlænding. I ved hvordan det er at være udlænding,* for I har selv været udlændinge i Egypten.+ 10  I seks år skal du tilså dit land og indsamle dets afgrøde.+ 11  Men i det syvende år skal du lade det være uopdyrket og lade det ligge brak, og de fattige i dit folk skal spise af det, og det de levner, vil markens vilde dyr æde. Sådan skal du gøre med din vingård og din olivenlund. 12  I seks dage skal du gøre dit arbejde; men på den syvende dag skal du holde fri så din okse og dit æsel kan hvile og din trælkvindes søn og udlændingen kan få ny styrke.+ 13  I skal sørge for at gøre alt hvad jeg har sagt til jer,+ og I må ikke nævne andre guders navne; du må ikke tage deres navn i din mund.+ 14  Tre gange om året skal du holde en højtid for mig.+ 15  Du skal holde de usyrnede brøds fest.+ I syv dage skal du spise usyrnet brød, sådan som jeg har befalet dig, på den fastsatte tid i abib* måned,+ for på det tidspunkt gik du ud af Egypten. Ingen må træde tomhændet frem for mig.+ 16  Du skal også holde festen for indhøstningen* af de første modne afgrøder af det du har sået på marken.+ Og du skal holde indsamlingsfesten* ved årets udgang når du har indsamlet det sidste på marken og set resultatet af dit arbejde.+ 17  Tre gange om året skal alle mænd* træde frem for den sande Herre, Jehova.+ 18  Du må ikke ofre blodet fra det der ofres til mig,* sammen med noget som helst syrnet. Og fedtet som ofres ved mine højtider, må ikke ligge natten over til om morgenen. 19  Du skal bringe det bedste af de første modne afgrøder fra din jord til Jehova din Guds hus.+ Du må ikke koge et gedekid i dets mors mælk.+ 20  Jeg sender en engel foran dig+ for at beskytte dig på vejen og for at føre dig til det sted som jeg har gjort klar.+ 21  Hør efter ham, og adlyd ham. Gør ikke oprør mod ham; han vil nemlig ikke tilgive jeres overtrædelser,+ for han kommer i mit navn. 22  Hvis du derimod nøje adlyder ham og gør alt hvad jeg siger, vil jeg være dine fjenders fjende og dine modstanderes modstander. 23  For min engel vil gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kanaanæerne, hivvitterne og jebusitterne, og jeg vil udslette dem.+ 24  Du må ikke bøje dig for deres guder eller lade dig overtale til at tilbede dem, og du må ikke efterligne deres skikke.+ Tværtimod skal du ødelægge deres afguder og knuse deres hellige støtter.+ 25  Du skal tjene Jehova din Gud,+ og han vil velsigne dit brød og dit vand.+ Jeg vil fjerne sygdom fra dig.+ 26  Kvinderne i dit land vil hverken abortere eller være barnløse,+ og jeg vil give dig et langt liv.* 27  Jeg vil sende frygt for mig foran dig+ og skabe forvirring blandt alle de folk du kommer til, og jeg vil sørge for at du besejrer alle dine fjender, og få dem til at flygte for dig.*+ 28  Jeg vil sende en følelse af afmagt* foran dig,+ og den vil drive hivvitterne, kanaanæerne og hittitterne bort foran dig.+ 29  Jeg vil ikke drive dem bort foran dig i løbet af et enkelt år, for så vil landet blive øde, og markens vilde dyr blive for mange for dig.+ 30  Lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, indtil I bliver mange og indtager landet.+ 31  Jeg vil lade din grænse gå fra Det Røde Hav til Filisterhavet og fra ørkenen til Floden;*+ for jeg vil overgive landets indbyggere til dig, og du skal drive dem bort foran dig.+ 32  Du må ikke indgå nogen pagt med dem eller deres guder.+ 33  De må ikke blive boende i dit land, for så kan de få dig til at synde imod mig. Hvis du tilbeder deres guder, bliver det en fælde for dig.”+

Fodnoter

Bogst.: “et falsk ord”.
Eller “frikende den onde”.
Eller “kender til udlændingens liv (sjæl)”.
Også kendt som ugefesten, eller pinsen.
Også kendt som løvhyttefesten.
Eller “alle af hankøn”.
Eller “fra mit offer”.
Eller “jeg vil gøre tallet på dine dage fuldt”.
Eller “jeg vil få alle dine fjender til at vende ryggen til dig når de flygter”.
Eller muligvis: “panik; skræk”.
Dvs. Eufrat.

Studienoter

Medieindhold