Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE | EN REGERING FRI FOR KORRUPTION

Guds rige – en regering uden korruption

Guds rige – en regering uden korruption

“Når alt kommer til alt, er myndighedspersoner blot almindelige borgere, og vi er alle et produkt af samfundet.” Dette blev udtalt af Nicaraguas statsrevisor da han skulle forklare hvorfor han mente at det var umuligt at slippe af med korruption i regeringer.

Er du enig i at hvis menneskesamfundet er korrupt, så vil enhver regering der er en del af det, uundgåeligt også være det? Hvis det er tilfældet, så kan en regering der er fri for korruption, ikke være menneskeskabt. Bibelen beskriver netop en sådan regering – Guds rige, den regering Jesus lærte sine disciple at bede om. – Mattæus 6:9, 10.

Guds rige er en virkelig regering der hersker fra himlen, og den vil erstatte alle menneskeskabte regeringer. (Salme 2:8, 9; Åbenbaringen 16:14; 19:19-21) Denne regering vil eliminere al korruption. Seks faktorer i forbindelse med Riget står som en garanti for dette.

1. MAGTEN

PROBLEMET: Menneskers regeringer er finansieret af borgerne, ofte gennem skatter og afgifter. Denne strøm af penge frister nogle myndighedspersoner til at stjæle, mens andre tager imod bestikkelse fra enkeltpersoner der ønsker at få reduceret deres skat eller anden gæld til myndighederne. Det kan resultere i en ond cirkel – regeringen hæver skatterne for at erstatte disse tab, og det giver grobund for endnu mere korruption. I et sådant miljø er det ofte ærlige mennesker det går værst ud over.

LØSNINGEN: Guds rige får sin magt fra den almægtige Gud, Jehova. * (Åbenbaringen 11:15) Denne regering behøver ikke at opkræve skatter, for der er ingen driftsomkostninger. Derimod er det Guds ‘stærke kraft’ og hans uselviske gavmildhed der sikrer at Riget vil give sine borgere alt hvad de behøver. – Esajas 40:26; Salme 145:16.

2. REGENTEN

PROBLEMET: Indsatsen for at fjerne korruption “må begynde på højeste plan,” bemærker Susan Rose-Ackerman, som er citeret i den forrige artikel. Regeringer mister deres troværdighed når de forsøger at udrydde korruption blandt politi- og toldbetjente samtidig med at de fortsat tolererer den blandt de øverste embedsmænd. Desuden har selv den mest ærlige og redelige regent arvet ufuldkommenheden. Det er som Bibelen siger: “Der er intet menneske som er retfærdigt på jorden, som altid gør det gode og ikke synder.” – Prædikeren 7:20.

Jesus afviste den største bestikkelse nogen sinde

LØSNINGEN: I modsætning til ufuldkomne mennesker kan Jesus Kristus, som Gud har udvalgt til at være regent i Riget, ikke blive fristet til at gøre noget forkert. Det beviste han ved at afvise den største bestikkelse nogen sinde – nemlig “alle verdens riger og deres herlighed”. Jesus blev lovet alt dette mod at han udførte en tilbedelseshandling over for verdens hersker, Satan Djævelen. (Mattæus 4:8-10; Johannes 14:30) Selv da Jesus blev tortureret til døde, var han så besluttet på at bevare sin integritet at han nægtede at indtage et rusmiddel der ville have dulmet hans smerter, men som måske også ville have forhindret ham i at tænke klart. (Mattæus 27:34) Gud har nu oprejst ham til liv i himlen, og Jesus har bevist at han virkelig er kvalificeret til at herske i Riget. – Filipperne 2:8-11.

3. STABILITETEN

PROBLEMET: I mange lande afholdes der med jævne mellemrum valg, hvilket i teorien gør det muligt for befolkningen at afsætte korrupte myndighedspersoner. Men i praksis er valgkampagner og valg ofte forbundet med korruption, selv i såkaldte ilande. Ved for eksempel at donere penge til valgkampagner kan økonomisk velstillede købe sig til indflydelse hos nuværende og fremtidige myndighedspersoner.

John Paul Stevens, der er dommer ved USA’s højesteret, skrev at en sådan indflydelse ikke alene truer “en regerings troværdighed og kvalitet, men også befolkningens tillid til den”. Det er derfor ikke så mærkeligt at mennesker i hele verden er af den opfattelse at politiske partier er de mest korrupte af alle institutioner.

LØSNINGEN: Guds rige fjerner risikoen for valgsvindel ved at være et stabilt og permanent styre. (Daniel 7:13, 14) Og eftersom regenten er udpeget af Gud, er Riget ikke indført som resultat af et valg, og det er heller ikke i fare for at blive omstyrtet. Rigets stabilitet er med til at sikre at dets handlinger altid er til bedste for befolkningen på lang sigt.

4. LOVENE

Guds rige er en virkelig regering der hersker fra himlen

PROBLEMET: Måske tænker du at det ville hjælpe at vedtage nogle nye love. Men eksperter har fundet ud af at det at indføre flere love i mange tilfælde giver anledning til mere korruption. Desuden er love mod korruption ofte en bekostelig affære – og gør alligevel ikke den store forskel.

LØSNINGEN: Guds riges love overgår i høj grad jordiske regeringers love. For eksempel kom Jesus ikke med en liste over hvad man må og ikke må, men gav os det der ofte bliver kaldt Den Gyldne Regel. Han sagde: “Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.” (Mattæus 7:12) Noget der måske har endnu større betydning, er at Rigets love både fokuserer på motiver og handlinger. “Du skal elske din næste som dig selv,” sagde Jesus. (Mattæus 22:39) Og selvfølgelig kan Gud, som er i stand til at læse hjerter, håndhæve disse bud. – 1 Samuel 16:7.

5. MOTIVERNE

PROBLEMET: Drivkraften bag korruption er grådighed og egoisme. Myndighedspersoner og borgere lægger ofte disse negative egenskaber for dagen. I tilfældet med varehuset der styrtede sammen i Seoul, som nævnt i forrige artikel, havde myndighedspersoner taget imod bestikkelse fra entreprenører som vidste at det ville være billigere at gøre brug af bestikkelse end at benytte ordentlige byggematerialer og følge sikkerhedsreglerne.

Hvis korruption skal elimineres, må mennesker lære hvordan de kan overvinde indgroede motiver som grådighed og egoisme. Men menneskers regeringer mangler både viljen og evnen til at iværksætte et sådant undervisningsprogram.

LØSNINGEN: Guds rige vil rykke korruptionen op med rode ved at lære folk at bekæmpe de motiver der er årsag til den. * Denne undervisning hjælper dem til at blive ‘gjort nye i deres sinds drivkraft’. (Efeserne 4:23) De lærer at erstatte grådighed og egoisme med tilfredshed og interesse for deres medmennesker. – Filipperne 2:4; 1 Timoteus 6:6.

6. BORGERNE

PROBLEMET: Selvom nogle kommer fra det bedste miljø og har fået en god moralsk oplæring, vælger de alligevel at være uærlige og korrupte. Eksperter indrømmer at det er grunden til at menneskers regeringer ikke kan fjerne korruption. Det eneste man kan gøre sig forhåbninger om, er at begrænse omfanget og de skadelige følgevirkninger af korruptionen.

LØSNINGEN: Ifølge FN’s konvention mod korruption skal regeringer for at bekæmpe korruptionen fremme “integritet, ærlighed og ansvarlighed”. Det er et smukt mål at have, men Guds rige gør mere end at fremme disse egenskaber – det opstiller dem som et krav til borgerne. Bibelen siger at de der er “havesyge”, og “løgnerne” ikke vil kvalificere sig til at arve Riget. – 1 Korinther 6:9-11; Åbenbaringen 21:8.

De første kristne beviste at man kan lære at følge disse høje moralnormer. For eksempel forsøgte en discipel ved navn Simon at betale apostlene for at give ham myndighed til at videregive hellig ånd. Men de afslog at tage imod bestikkelse og sagde til ham: “Du må ... ændre sind med hensyn til denne din slethed.” Da Simon indså hvor farligt og forkert hans ønske var, anmodede han apostlene om at bede for ham så han kunne overvinde det. – Apostelgerninger 8:18-24.

HVORDAN MAN BLIVER BORGER I RIGET

Uanset din nationalitet har du mulighed for at blive borger i Guds rige. (Apostelgerninger 10:34, 35) Den undervisning Riget tilbyder – og som er tilgængelig overalt i verden lige nu – kan vise dig hvordan. Jehovas Vidner vil med glæde vise dig hvordan et gratis bibelkursus foregår, og det behøver ikke at tage mere end ti minutter om ugen. Du kan blandt andet lære mere om “den gode nyhed om Guds rige”, herunder hvordan dette rige vil afskaffe korrupte regeringer. (Lukas 4:43) Du er velkommen til at kontakte de lokale Jehovas Vidner eller gå ind på vores hjemmeside, jw.org.

Kunne du tænke dig at få et gratis bibelkursus?

^ par. 8 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ par. 22 Se for eksempel artiklen “Kan man være ærlig i en korrupt verden?” i Vagttårnet for 1. oktober 2012.