Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kan du have tillid til religion hvad angår krig?

Kan du have tillid til religion hvad angår krig?

Alberto tjente i hæren i næsten ti år. Han fortæller: „Vores feltpræst velsignede os med ordene, ’Gud er med jer’. Men jeg tænkte ved mig selv at ’jeg tager ud for at dræbe, men Bibelen siger at man „ikke må slå ihjel!“’“

Ray tjente i flåden under Anden Verdenskrig. Engang spurgte han præsten: „Du kommer om bord på skibet og beder for tropperne og om sejr, men gør fjenden ikke det samme?“ Præsten svarede at Herrens veje er uransagelige.

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, er du ikke den eneste.

HVAD SIGER BIBELEN?

Jesus sagde at et af de største bud Gud har givet os, er at man skal ’elske sin næste som sig selv’. (Markus 12:31) Mente Jesus at vi skal begrænse vores næstekærlighed til kun at omfatte nogle bestemte alt efter hvor de bor, eller hvilken nationalitet de har? Nej. Han sagde til sine disciple: „På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Johannes 13:34, 35) Deres kærlighed til hinanden skulle være så usædvanlig at den var et kendetegn. De ville snarere give deres liv for hinanden end tage andres liv.

De første kristne efterlevede Jesu ord. Opslagsværket The Encyclopedia of Religion oplyser: „De tidlige kirkefædre, deriblandt Tertullian og Origenes, slog fast at kristne ikke havde lov til at tage menneskers liv, et princip der betød at de ikke kunne gøre tjeneste i den romerske hær.“

LEVER JEHOVAS VIDNER OP TIL DET?

Der er Jehovas Vidner i næsten alle lande, så når der opstår stridigheder mellem nationer, befinder der sig Jehovas Vidner på begge sider. Alligevel gør de deres bedste for at bevare den indbyrdes kærlighed som kendetegner sande kristne.

Har de religiøse ledere lært deres medlemmer at vise sand kristen kærlighed?

Under den etniske konflikt mellem hutuer og tutsier i Rwanda i 1994 var Jehovas Vidner for eksempel fuldstændig neutrale. Jehovas Vidner fra den ene stamme gav husly til deres trosfæller fra den anden stamme, ofte med stor risiko for at miste livet. To hutuer havde givet husly til deres tutsi-trosfæller. Da det blev opdaget, sagde hutumilitsen Interahamwe: „I skal dø fordi I har hjulpet tutsier til at undslippe.“ Sørgeligt nok blev de to hutuer derefter dræbt. — Johannes 15:13.

Hvad mener du: Er Jehovas Vidners handlinger i harmoni med Jesu ord om selvopofrende kærlighed?