Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 GODE RÅD TIL FAMILIER

Hvordan man gør sit andet ægteskab til en succes

Hvordan man gør sit andet ægteskab til en succes

HERMAN: * „Min første kone døde af kræft efter at vi havde været gift i 34 år. Jeg giftede mig igen, men min nye kone, Linda, følte at jeg altid sammenlignede hende med min første kone. Og ikke nok med det, vi oplevede ofte at gamle venner talte om min afdøde kones gode egenskaber, og det gjorde Linda vred og ked af det.“

LINDA: „Efter at jeg var blevet gift med Herman, følte jeg at jeg levede i skyggen af hans første kone. Hun var så elsket, mild og kultiveret. Af og til spekulerer jeg på om jeg nogen sinde vil få et så nært forhold til ham som hun havde.“

Herman og Linda er lykkelige over at de fandt hinanden. Linda, som var fraskilt, kalder endog Herman for prinsen på den hvide hest. Men de indrømmer at et andengangsægteskab kan give udfordringer som ikke findes i et førstegangsægteskab. *

Hvis du har giftet dig igen, hvordan har du det så med dit nye forhold? Tamara, som giftede sig igen tre år efter at hun var blevet skilt, siger: „Første gang man gifter sig, er der den der særlige følelse af at ægteskabet vil vare evigt. Men anden gang man gifter sig, er den følelse måske forsvundet, for det vil altid ligge i baghovedet at ens første ægteskab ikke varede evigt.“

Alligevel er der mange par som har fundet varig lykke efter at de er blevet gift igen. De har gjort deres ægteskab til en succes — og det kan du også! Hvordan? Lad os se på tre almindelige udfordringer  og hvordan de bibelske principper kan være en hjælp til at klare dem. *

UDFORDRING NR. 1: DU KÆMPER FOR AT ET TIDLIGERE ÆGTESKAB IKKE SKAL OVERSKYGGE DIT NUVÆRENDE.

„Jeg kan ikke udviske minderne fra mit første ægteskab, især ikke når vi er de steder hvor jeg holdt ferie med min eksmand,“ siger Ellen, der bor i Sydafrika. „Somme tider ender jeg med at sammenligne min nuværende mand med min tidligere mand.“ Men ville du bryde dig om at din nuværende ægtefælle ofte taler om sit forrige ægteskab?

Få nye minder der forener jer som ægtepar

FORSLAG: Acceptér at det er urealistisk at forvente at du eller din ægtefælle bare glemmer at I hver især har været gift før, især hvis ægteskabet varede i mange år. Nogle indrømmer at de er kommet til at kalde deres ægtefælle ved deres tidligere ægtefælles navn. Hvordan kan du håndtere den slags? Bibelen giver dette råd: „Forsøg at forstå hinanden.“ — 1 Peter 3:8, New Century Version.

Vær ikke så jaloux at du forbyder al omtale af det første ægteskab. Hvis din ægtefælle har behov for at tale om noget fra sit tidligere ægteskab, så lyt med forståelse og medfølelse. Drag heller ikke den forhastede slutning at du bliver sammenlignet. „Min kone, Kaitlyn, har aldrig betragtet det som et tabuemne at tale om min afdøde kone, siger Ian, som giftede sig igen for ti år siden. „I stedet har hun set det som en anledning til at finde ud af hvad der har gjort mig til den jeg er i dag.“ Måske vil du endda opdage at den slags samtaler hjælper dig til at opbygge et nærmere venskab med din ægtefælle.

Fokuser på din nuværende ægtefælles særlige egenskaber og positive sider. Det kan godt være at din ægtefælle ikke har de samme evner eller egenskaber som din tidligere ægtefælle havde. Men din nuværende ægtefælle overgår sikkert ham eller hende på andre områder. Derfor skal du styrke forholdet til den du er gift med nu, „ikke i sammenligning med en anden“, men ved at tænke over hvorfor I elsker hinanden, og værdsætte jeres kærlighed. (Galaterne 6:4) Edmond, som har været gift to gange, udtrykker det på denne måde: „Ligesom der ikke er to venskaber der er ens, er der heller ikke to ægteskaber der er ens.“

Hvordan kan du finde en rimelig balance mellem gode minder fra dit første ægteskab og det liv du nu har med din nye ægtefælle? „Jeg forklarede engang min kone at mit første ægteskab var som en smuk bog min første kone og jeg havde skrevet sammen,“ siger Jared. „Fra tid til anden åbner jeg måske den bog, læser i den og tænker over de gode oplevelser vi havde. Men jeg lever ikke i den bog. Derimod skriver min kone og jeg vores egen bog sammen, og det er der jeg nu lever lykkeligt.“

PRØV DETTE: Spørg din ægtefælle om han eller hun føler det ubehageligt når det tidligere ægteskab bliver bragt på bane. Sæt ord på i hvilke situationer eller sammenhænge det vil være bedst ikke at tale om det tidligere ægteskab.

UDFORDRING NR. 2: DU KÆMPER FOR AT KOMME GODT UD AF DET MED GAMLE VENNER SOM IKKE RIGTIG KENDER JER SOM PAR.

„I nogen tid efter at vi var blevet gift, følte min kone at et par af mine venner så hende an,“ siger Javier, som giftede sig igen seks år efter at han var blevet skilt. Leo kom ud for noget andet. Han fortæller: „Der var nogen der fortalte min kone hvor højt de elskede og savnede hendes tidligere mand — lige for øjnene af mig!“

FORSLAG: Forestil dig at du er i din vens sko. „Jeg tror at gamle venner nogle gange synes det er svært og også lidt pinligt at være ven med en som kun udgør halvdelen af det par som de har kendt,“ siger Ian. Så ’vær rimelig, udvis al mildhed mod alle mennesker’. (Titus 3:2) Giv dine venner og din familie tid til at vænne sig til den nye situation. Da du nu er gift med en anden, har din vennekreds måske også ændret sig. Javier siger at som tiden gik, genoptog han og hans kone gamle venskaber. „Men vi prøver også som ægtepar at få nye venner,“ tilføjer han, „og det hjælper os også.“

 Tag hensyn til din ægtefælles følelser når du er sammen med gamle venner. Hvis samtalen for eksempel drejer hen på dit første ægteskab, så vær taktfuld, og brug god dømmekraft så din nuværende ægtefælle ikke føler sig udenfor. „Hvis en taler uden at tænke sig om,“ siger et bibelsk ordsprog, „kan ordene såre ligesom et sværd. Men en der er vis, er påpasselig med hvad han siger. Hans ord kan læge sårene.“ — Ordsprogene 12:18, Holy Bible — Easy-to-Read Version.

PRØV DETTE: Vær på forhånd opmærksom på om du eller din ægtefælle kan komme i forlegenhed ved en sammenkomst. Tal i forvejen om hvordan I bedst klarer vennernes spørgsmål og deres kommentarer om et tidligere ægteskab.

UDFORDRING NR. 3: DU KÆMPER FOR AT FÅ TILLID TIL DIN NYE ÆGTEFÆLLE FORDI DIN FØRSTE VAR TROLØS.

„Jeg har været skrækslagen ved tanken om igen at blive svigtet,“ siger Andrew, hvis første kone forlod ham. Senere giftede han sig med Riley. „Jeg spurgte tit mig selv om jeg nogen sinde kunne blive lige så god som Rileys første mand. Jeg var endda nervøs for at hun ville synes at jeg ikke var god nok og så forlade mig til fordel for en anden.“

FORSLAG: Fortæl uden omsvøb din ægtefælle om dine bekymringer. „Planer mislykkes når der ikke er fortroligt samråd,“ siger Bibelen. (Ordsprogene 15:22) En fortrolig snak hjalp til sidst Andrew og Riley til at få tillid til hinanden. „Jeg fortalte Riley at jeg aldrig ville bruge skilsmisse som en let vej til at slippe ud af problemer,“ siger Andrew, „og Riley forsikrede mig om det samme. Lidt efter lidt har jeg i ét og alt fået tillid til hende.“

Hvis din ægtefælle blev svigtet i et tidligere ægteskab, skal du gøre alt hvad du kan, for at vinde din ægtefælles tillid. For eksempel besluttede Michel og Sabine, som begge havde et forlist ægteskab bag sig, at de ville fortælle hinanden hvis de havde nogen som helst kontakt med deres tidligere ægtefælle. „Denne gensidige forpligtelse gav os begge en følelse af tryghed og sikkerhed,“ siger Sabine. — Efeserne 4:25.

PRØV DETTE: Sæt grænser for den private kommunikation med det modsatte køn, både personligt, telefonisk og online.

Mange lever i et lykkeligt andengangsægteskab, og det kan du også. Du kender sikkert dig selv bedre nu end dengang du giftede dig første gang. „Jeg har fundet en ubeskrivelig tryghed i mit ægteskab med Riley,“ siger Andrew. „Vi har nu været gift i 13 år og har et meget nært forhold som vi ikke vil give slip på.“

^ par. 3 Navnene er ændret.

^ par. 5 Selvfølgelig er der stor forskel på om et ægteskab ophører på grund af skilsmisse eller ægtefællens død. Målet med denne artikel er at hjælpe dem der står i en af de to situationer, til at få succes i det nye ægteskab.

^ par. 7 En nærmere behandling af de udfordringer der er forbundet med at opdrage stedbørn, findes i temaartiklerne „Gode råd til sammenbragte familier“ i Vågn op! for april 2012, udgivet af Jehovas Vidner.

SPØRG DIG SELV ...

  • Hvilke særlige egenskaber hos min ægtefælle sætter jeg især pris på?

  • Hvis mit første ægteskab kommer på tale, hvordan håndterer jeg så emnet på en måde som beroliger og tager hensyn til min nuværende ægtefælle?