Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvis normer kan man have tillid til?

Hvis normer kan man have tillid til?

 Hvis normer kan man have tillid til?

En rejsende der var i Afrika for første gang, blev opmærksom på en mand som stod ret op og ned ved vejsiden. Den rejsende bemærkede at manden med få minutters mellemrum flyttede fødderne bare en lille smule til den ene side. Først senere gik det op for den besøgende hvorfor manden bevægede sig på denne måde. Han prøvede i virkeligheden at holde sig i skyggen af en telegrafpæl!

LIGESOM telegrafpælens skygge hele tiden ændrede position, sker der også hele tiden en ændring af menneskers adfærd og normer. Jehova Gud, „himmellysenes Fader“, er derimod uforanderlig. „Hos ham er der ikke forandring som følge af omdrejning og skygge.“ (Jakob 1:17) Den hebraiske profet Malakias nedskrev Guds eget udsagn: „Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret mig.“ (Malakias 3:6) På Esajas’ tid sagde Jehova til Israels nation: „Til jeres alderdom er jeg den samme; og til hårene gråner er det mig der bærer byrden. Jeg vil gribe ind.“ (Esajas 46:4) Den tiltro vi kan have til opfyldelsen af den Almægtiges løfter, ændres altså ikke af tidens gang.

En lektie man kan lære af Moseloven

Jehovas normer for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, er lige så uforanderlige og troværdige som hans løfter. Ville man stole på en butiksindehaver som bruger to vægte, hvis kun den ene var nøjagtig? Bestemt ikke.  „Svigefulde vægtskåle er Jehova en vederstyggelighed, men et fuldvægtigt lod har hans velbehag.“ (Ordsprogene 11:1; 20:10) Den lov Jehova gav israelitterne, indeholdt følgende befaling: „I må ikke øve uret ved domsafsigelse, ved måling, ved vejning eller ved udmåling af flydende varer. I skal have nøjagtige vægtskåle, nøjagtige lodder, en nøjagtig efa og en nøjagtig hin. Jeg er Jehova jeres Gud, som førte jer ud af Ægyptens land.“ — 3 Mosebog 19:35, 36.

Ved at adlyde dette påbud opnåede israelitterne Guds gunst og mange materielle velsignelser. På samme måde vil den der følger Jehovas uforanderlige normer i dag, ikke kun når det drejer sig om mål og vægt, men på alle livets områder, opnå velsignelser ved at vise ham tillid. Gud siger: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå.“ — Esajas 48:17.

Hvad er årsagen til at normerne sænkes?

Bibelen afslører årsagen til at vore dages normer hele tiden sænkes. Åbenbaringen, den sidste bog i Bibelen, beretter om en krig i himmelen hvis udfald har berørt alle mennesker lige siden. Apostelen Johannes skrev: „Og der udbrød krig i himmelen: Mikael og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“ — Åbenbaringen 12:7-9.

Krigen fik med det samme konsekvenser. Johannes fortsatte: „Derfor, glæd jer, I himle og I som bor i dem! Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“ — Åbenbaringen 12:12.

Dette „ve“ over jorden blev en realitet da den første verdenskrig brød ud i 1914 og gjorde en ende på en periode med helt andre normer end dem der gælder i dag. „Den store Krig fra 1914-18 strækker sig som en stribe afsvedet jord mellem den tid og vores,“ siger historikeren Barbara Tuchman. „Ved at udslette så mange liv som kunne have været produktive og gjort gavn i årene der fulgte, ved at tilintetgøre overbevisninger, ændre idéer og efterlade ulægelige sår fremkaldt af desillusion, skabte den såvel et fysisk som et psykisk svælg mellem to epoker.“ Historikeren Eric Hobsbawm er enig med Barbara Tuchman: „Der [er] siden 1914 sket en tydelig sænkning af de normer, der dengang var gængse i højt udviklede landes middelklassemiljøer . . . det [er] ikke så let at forstå, i hvor høj grad vi — desværre med stigende hastighed — er på vej tilbage mod, hvad vores forfædre i det 19. århundrede ville kalde barbariet.“

 I sin bog Humanity — A Moral History of the Twentieth Century bemærker skribenten Jonathan Glover: „Et af de træk der er kendetegnende for vor tid, er udvandingen af morallovene.“ Selv om han, på grund af religionernes tilbagegang i den vestlige verden, er skeptisk over for religiøse morallove, siger han advarende: „De af os der ikke selv tror på og efterlever en religiøs morallov, bør alligevel være bekymrede over at disse love er ved at forsvinde.“

Den krænkelse af tilliden vi ser i dag, uanset om den foregår på det kommercielle, politiske eller religiøse område — eller endog i familien og på det personlige plan — og de negative konsekvenser den fører med sig, er et led i Satans onde plan om at bringe ve over jordens beboere. Satan er fast besluttet på at fortsætte krigen til den bitre ende og på at trække så mange som muligt af dem der bestræber sig for at følge Guds normer, med sig i faldet. — Åbenbaringen 12:17.

Er der en løsning på problemet med det omfattende tillidsbrud? Apostelen Peter svarer: „Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo.“ (2 Peter 3:13) Vi kan være sikre på at dette løfte vil blive opfyldt. Jehova Gud har ikke alene magt til at gennemføre sin hensigt. Han garanterer også at den vil blive fuldført. Han siger om hvert ’ord der går ud af hans mund’: „Det vender ikke tilbage til mig med uforrettet sag, men vil gøre hvad jeg har behag i, og gennemføre hvad jeg har sendt det til.“ Det må siges at være et pålideligt løfte. — Esajas 55:11; Åbenbaringen 21:4, 5.

Følg Guds normer

I en verden med ustabile normer der hele tiden sænkes, bestræber Jehovas Vidner sig for at følge de adfærdsnormer der findes i Bibelen. Af den grund skiller de sig ud fra flertallet, og det har ofte medført at de er blevet genstand for andres opmærksomhed — og foragt.

Ved et af Jehovas Vidners stævner i London spurgte en tv-reporter en talsmand for trossamfundet om Jehovas Vidner er rigtige kristne. Svaret lød: „Ja, bestemt. Jesus er vores eksempel. Selviskhed er meget udbredt i denne verden, men vi ser hen til Jesus som vejen, sandheden og livet. Vi tror han er Guds søn, men ikke at han er en del af en treenighed, så vi har ikke den samme forståelse af Bibelen som de etablerede kirker.“

Da BBC sendte dette tv-interview, afsluttede reporteren programmet med ordene: „Nu forstår jeg bedre hvorfor Jehovas Vidner kommer og banker på vores dør. I øvrigt tror jeg aldrig at jeg på samme tid og sted har set 25.000 mennesker som alle var så velklædte og opførte sig så pænt.“ Et flot vidnesbyrd fra en udenforstående om visdommen i at følge Guds uforanderlige normer.

Selv om nogle måske vil afvise tanken om at skulle følge nogle normer som de ikke selv har opstillet, vil vi gerne opfordre dig til at læse i din bibel, så du kan lære Guds normer at kende. Men lad dig ikke nøje med en overfladisk undersøgelse. Følg apostelen Paulus’ formaning: „Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ (Romerne 12:2) Besøg rigssalen i det område hvor du bor, og lær Jehovas Vidner at kende. Du vil opdage at de er ganske almindelige mennesker som stoler på Bibelens løfter og viser deres tillid til Gud ved at forsøge at leve deres liv i overensstemmelse med hans normer.

Hvis du følger Guds uforanderlige og pålidelige normer i dit liv, vil det helt sikkert medføre velsignelser. Følg Guds opfordring: „Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ — Esajas 48:18.

[Illustrationer på side 5]

I dag krænkes tilliden på det kommercielle, politiske og religiøse område, ja endog inden for familien