Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Velstand — for hvem?

Velstand — for hvem?

 Velstand — for hvem?

DET kan være svært at tro, men vi lever i en velstående verden. Faktisk har nogle lande så mange penge at de ikke kan bruge dem alle sammen. Det er blevet anslået at verdens samlede bruttonationalprodukt i 2005 oversteg 350 billioner kroner. Fordelt på verdensbefolkningen er det cirka 50.000 kroner til hver indbygger. Og tallet er stigende.

Men der er noget paradoksalt ved denne globale velstand. Ifølge en nylig udsendt FN-publikation har de tre rigeste mennesker i verden en større formue end det samlede bruttonationalprodukt i de 48 fattigste lande. Og FN’s Udviklingsprogram oplyser at 2,5 milliarder mennesker må klare sig for mindre end to dollars om dagen. I millionvis af mennesker er underernærede og kan ikke få rent drikkevand.

I USA analyserer sociologer en gruppe i befolkningen som de kalder „de næsten fattige“. Faren for at disse mennesker kommer ud i dyb fattigdom, er stor. Over 50 millioner mennesker i USA befinder sig i en sådan situation trods landets store velstand.

Hvordan kan det være at der på verdensplan strømmer masser af penge ind i statskasser og bankkonti, alt imens adskillige millioner fattige fortsat lever under elendige vilkår? Hvorfor har så mange mennesker så få muligheder for at nyde gavn af verdens voksende velstand?

[Tekstcitat på side 3]

Verdens tre rigeste mennesker er mere velhavende end de 48 fattigste lande tilsammen

 [Illustration på side 2, 3]

Børnearbejdere på dette teglværk tjener omkring 3 kroner om dagen

[Kildeangivelse]

© Fernando Moleres/ Panos Pictures

[Kildeangivelse på side 3]

© Giacomo Pirozzi/Panos Pictures