Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er dit liv forudbestemt?

Er dit liv forudbestemt?

 Hvad siger Bibelen?

Er dit liv forudbestemt?

To mænd der en morgen var på vej til arbejde, besluttede sig for at skyde genvej ved at køre ned ad en gade hvor den ene af mændene havde boet. Da de nærmede sig stedet, så de at der stod flammer ud af vinduerne i et hus. De standsede deres lastvogn og brugte en stige de havde med, til at redde en mor og hendes fem børn. En avis skrev: „Måske var det skæbnen.“

MANGE tror at alt hvad de kommer ud for, godt eller dårligt, er blevet bestemt af en højere magt. For eksempel skrev reformatoren Johannes Calvin, der levede i det 16. århundrede: „Ved prædestination forstår vi Guds evige forordning ved hvilken han har fastsat hvad han vil gøre med hvert enkelt menneske. For han skabte dem ikke alle med de samme vilkår, men nogle er forudbestemt til evigt liv og andre til evig fordømmelse.“

Er det rigtigt at Gud på forhånd fastlægger vores handlinger og endelige skæbne? Hvad siger Bibelen?

„Logikken“ i forudbestemmelse

Nogle der tror på forudbestemmelse, også kaldt prædestination, ræsonnerer som følger: Gud er alvidende. Han ved endog hvad der vil ske i fremtiden. Han ved hvordan hvert enkelt menneskes liv vil forme sig, og han ved allerede hvornår og hvordan den enkelte vil dø. Så når vi skal træffe et valg, kan vi ifølge ovenstående ræsonnement ikke vælge andet end hvad Gud har forudset og forudbestemt. Ellers ville Gud jo ikke være alvidende. Lyder det fornuftigt? Lad os se lidt nærmere på de logiske konsekvenser af denne tanke.

 Hvis en højere magt allerede har forudbestemt din fremtid, vil det være omsonst at du prøver at passe på dig selv. Om du vælger at ryge eller ikke at ryge, vil ikke gøre nogen forskel for dit eller dine børns helbred. At bruge sikkerhedssele når du kører i bil, vil også være uden betydning. Men det er en fejlagtig følgeslutning. Statistikker viser at der sker færre dødsulykker når man træffer nogle forholdsregler. Skødesløshed kan få tragiske følger.

Overvej følgende logiske ræsonnement. Hvis Gud havde valgt at vide alt på forhånd, ville det betyde at han allerede før han skabte Adam og Eva, vidste at de ville være ulydige mod ham. Men da Gud sagde til Adam at han ikke måtte spise af „træet til kundskab om godt og ondt“, da han i så fald ville dø, vidste Gud så allerede at Adam ville spise af det? (1 Mosebog 2:16, 17) Og da Gud sagde til det første menneskepar: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den, og råd over havets fisk og himmelens flyvende skabninger og hver levende skabning af dem der myldrer omkring på jorden,“ vidste han da at de aldrig selv ville komme til at opleve dette paradis? Selvfølgelig ikke. — 1 Mosebog 1:28.

Den omstændighed at Gud kan forudse alle fremtidige beslutninger, kunne føre til den tanke at han i yderste konsekvens er ansvarlig for alt hvad der sker — deriblandt krige, uretfærdigheder og lidelser. Men er det tilfældet? Det får vi et klart svar på ved at se nærmere på hvad Gud siger om sig selv.

Du skal vælge“

Bibelen siger at „Gud er kærlighed“, og at han „elsker ret“. Han har altid tilskyndet sit folk til at ’hade det onde og elske det gode’. (1 Johannes 4:8; Salme 37:28; Amos 5:15) Ved talrige lejligheder opfordrede han sine loyale tjenere til at vælge den rette kurs. Da Jehova for eksempel indgik en pagt med Israels nation i fortiden, sagde han til dem gennem Moses: „Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod jer på at jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen; og du skal vælge livet for at du kan blive i live, du og dit afkom.“ (5 Mosebog 30:19) Havde Gud på forhånd bestemt hvilket valg de enkelte israelitter skulle træffe? Nej, tydeligvis ikke.

Josua, der efterfulgte Moses som fører for Guds folk, gav sine landsmænd denne tilskyndelse: „Vælg selv i dag hvem I vil tjene . . . Jeg og mit hus, vi vil tjene Jehova.“ (Josua 24:15) Og Guds profet Jeremias kom med denne opfordring: „Adlyd dog Jehovas røst i det jeg siger dig, og det vil gå dig vel, og din sjæl skal blive i live.“ (Jeremias 38:20) Ville en retfærdig og kærlig Gud opfordre folk til at handle ret i håb om at de derved kunne opnå en belønning, hvis han på forhånd vidste at det ville mislykkes for dem? Nej. Det ville være direkte hyklerisk.

Så de gode og dårlige ting du kommer ud for i livet, er ikke uundgåelige. Meget ofte er uforudsete begivenheder blot et resultat af andre menneskers valg — kloge som ukloge. (Prædikeren 9:11) Din fremtid er altså ikke forudbestemt. De valg du selv træffer, er afgørende for hvordan din fremtid vil blive.

HVAD MENER DU?

▪ Havde Gud forudbestemt at Adam og Eva skulle synde? — 1 Mosebog 1:28; 2:16, 17.

▪ Hvilke egenskaber hos Gud udelukker at han har forudbestemt alt? — Salme 37:28; 1 Johannes 4:8.

▪ Hvilket ansvar har du? — Josua 24:15.

[Tekstcitat på side 13]

Statistikker viser at der sker færre dødsulykker når man træffer nogle forholdsregler