Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Et byråd skal ikke spille Big Brother’

’Et byråd skal ikke spille Big Brother’

 ’Et byråd skal ikke spille Big Brother’

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I CANADA

DEN canadiske erklæring om rettigheder og friheder er en beskyttelse for alle canadiske borgere. Ytrings-, trykke- og religionsfriheden er fastslået i grundloven og håndhæves af domstolene.

Så da byen Blainville, der ligger nordvest for Montreal i Quebec, foreslog et tillæg til de lokale vedtægter i den hensigt at forbyde at man foretager ’hus til hus-besøg af religiøs art’ uden en tilladelse, påkaldte det sig Jehovas Vidners opmærksomhed. Tillægget ville få direkte betydning for deres hus til hus-forkyndelse. (Apostelgerninger 20:20, 21) Men hvorfor blev dette tillæg foreslået? Nogle af byens embedsmænd hævdede at der var mange klager over Jehovas Vidners hus til hus-besøg. Men ifølge politiets optegnelser havde der i de sidste fem år ikke været en eneste klage over Jehovas Vidners arbejde.

Alligevel blev forslaget vedtaget i 1996. Advokater for Jehovas Vidner i Blainville underrettede derfor byen om at det ifølge den grundlovssikrede religionsfrihed ville være lovstridigt af byen at forhindre Jehovas Vidners arbejde. Byens embedsmænd tilsidesatte denne henvendelse og gik i gang med at udstede sytten stævninger. Advokaterne for Jehovas Vidner reagerede ved at anlægge sag for at hindre Blainville i at begrænse religions- og ytringsfriheden — rettigheder som alle canadiske borgere har krav på.

Sagen blev behandlet af dommer Jean Crepeau ved en overordnet domstol i provinsen Quebec den 3. og 4. oktober 2000. Efter at have overvejet sagen omhyggeligt afsagde dommeren sin kendelse i Jehovas Vidners favør. Dommer Crepeau anerkendte „at sagsøgerne følger de første kristnes eksempel ved at aflægge hus til hus-besøg i det område hvor de bor, for at tilskynde folk til at opretholde en høj åndelig og moralsk standard. . . . At besøge folk i deres hjem kan betegnes som en kristen samfundstjeneste. Jehovas Vidner besøger borgerne i Blainville gennemsnitlig en gang hver fjerde måned for at få en drøftelse med dem om positive emner af almen interesse.“ I sin afgørelse fastslog dommer Crepeau: „[Retten] erklærer at Jehovas  Vidner er fritaget fra kravet om at indhente en tilladelse til at udføre deres forkyndergerning.“

Blainville appellerede dommer Crepeaus afgørelse til Quebecs appeldomstol. Sagen blev behandlet den 17. juni 2003, og den 27. august 2003 blev dommer Crepeaus afgørelse stadfæstet. Med henvisning til den canadiske erklæring om rettigheder og friheder — som beskytter religionsfriheden og indbefatter retten til at ytre sig om det man tror på, ved at undervise og evangelisere — udstedte retten en erklæring der lød: „Den omstridte lokalvedtægt er en begrænsning af Jehovas Vidners religionsfrihed og Blainville-borgernes frihed til at tænke, tro, mene og sige hvad de vil . . . Kendsgerningerne viser at beboerne i Blainville klagede over ulovlige henvendelser fra talrige dørsælgere og omrejsende handelsmænd, og ikke over Jehovas Vidner. Der var intet presserende og reelt behov for at indføre restriktioner mod henvendelser fra dør til dør i religiøst øjemed. Vedtægtens bestemmelser blev desuden kun løseligt udfærdiget og vedtaget i al hast uden forudgående samråd; de er irrationelle og står i misforhold til den erklærede hensigt at beskytte borgernes privatliv. . . . I et frit og demokratisk samfund skal et byråd ikke spille Big Brother ved at træffe beslutning om hvem beboerne må få besøg af om aftenen eller i weekenden. Dommeren i første instans handlede korrekt ved at erklære den omstridte vedtægt ugyldig og ikke bindende for Jehovas Vidner.“ *

Jehovas Vidner er glade for at domstolene i Quebec har anvendt erklæringen om rettigheder og friheder i denne sag til at beskytte alle Quebecs borgere mod snæversynet indskrænkning af religionsfriheden.

[Fodnote]

^ par. 7 „Big Brother“ hentyder til George Orwells roman 1984, hvor en fiktiv totalitær stat kontrollerer alle dens borgere gennem den allestedsnærværende leder af partiet, Big Brother, som holder øje med alt hvad der siges og gøres i samfundet.

[Kort på side 24]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

CANADA

Blainville

Montreal

USA

[Illustration på side 24]

Den canadiske erklæring om rettigheder og friheder er en beskyttelse for alle canadiske borgere

[Illustrationer på side 25]

Jehovas Vidner kan nu frit udføre deres offentlige forkyndelse i Blainville. Indsat: Lokale forkyndere ved rigssalen