Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Arkæologiske fund i smeltende gletsjere

I takt med at gletsjere smelter, afdækkes mange levn fra fortiden som har historikeres interesse, siger det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel. I 1999 fandt man således i en gletsjer i de canadiske Rocky Mountains liget af en indianer som havde været død i 550 år. Det er dog i Alperne man har gjort de fleste fund. Eksempelvis har man for nylig fundet liget af en mand som man troede havde forladt sin veninde og et illegitimt barn i 1949. Det viste sig dog at han var faldet ned i en gletsjerspalte og faktisk havde forlovelsesringene med i sin taske. Ifølge Harald Stadler, ledende gletsjerarkæolog på Østrigs Innsbruck-universitet, håber historikere at finde genstande med tilknytning til Hannibal, den berømte hærfører fra Karthago som krydsede Alperne med 37 elefanter. „Bare en enkelt knogle fra en elefant ville være en sensation,“ siger Harald Stadler.

 Teenage-gamblere

Ifølge McGill University’s internationale center for unge med ludomani „kan over halvdelen af unge canadiere mellem 12 og 17 år betegnes som nogle der blot spiller for sjov, 10 til 15 procent som nogle der er i fare for at udvikle en sygelig trang til spil, og 4 til 6 procent som ’spillenarkomaner’,“ rapporterer Torontoavisen National Post. Lysten vækkes ofte i den tidlige barndom, hvor nogle børn får lodsedler som gaver eller begynder at spille om penge over internettet. Resultatet er ifølge forskere at flere unge canadiere nu er mere optaget af spil end af andre laster såsom rygning og stofmisbrug. Lærere på canadiske highschools håber ved hjælp af ’antispilleprogrammer’ at få problemet under kontrol.

En hed sommer i Frankrig

Temperaturen i Frankrig de 12 første dage af august 2003 slog alle tidligere rekorder. Fra man i 1873 begyndte at registrere temperaturen, har Paris ikke oplevet så varm en sommer. „Ifølge [det franske meteorologiske institut] overgik denne hedebølge i intensitet og varighed alt hvad man tidligere havde oplevet,“ fortæller tidsskriftet Terre sauvage. Ved den sydfranske grænse trak en gletsjer i Pyrenæerne sig næsten 50 meter tilbage på kun to måneder. „I løbet af 150 år er det samlede gletsjerareal i Pyrenæerne svundet fra 25-30 kvadratkilometer til 5 kvadratkilometer,“ siger glaciologen Pierre René. Er det et tegn på global opvarmning? Eksperterne er uenige. Nogle meteorologer mener imidlertid at hedebølger sandsynligvis vil blive et mere almindeligt fænomen i de kommende år — en foruroligende fremtidsudsigt i betragtning af at hedebølgen sidste sommer anslås at have forårsaget næsten 15.000 dødsfald i Frankrig.

Depressive mænd

„Beklageligvis er det en udbredt opfattelse at depression overvejende er en ’kvindelidelse’ som ’rigtige mænd’ er genetisk beskyttede imod,“ siger Johannesburgavisen The Star. „Specialister mener at depression sjældent bliver opdaget hos mænd fordi de ikke så ofte som kvinder går til læge og derfor ikke så tit får talt om deres problemer.“ Desuden er mændene ikke så gode til „at give udtryk for deres følelser“. Læger er derfor mere fortrolige med de symptomer der kendetegner depressive kvinder. Bladet JAMA fortæller at „konstellationen af symptomer hos kvinder med depression er væsentlig anderledes end hos mænd“. Blandt de symptomer mænd med depression almindeligvis har, kan nævnes vrede, træthed, irritabilitet, aggressivitet, nedsat ydeevne på arbejdet og en tendens til at isolere sig fra familie og venner. „Tungsind følger ikke altid med depression — især ikke hos mænd,“ tilføjer den sydafrikanske udgave af Reader’s Digest.

Katolske præster og bibelkundskab

„Hvor godt er præster kendt med Bibelen?“ Det spørgsmål blev fremsat af Andrea Fontana, som selv er præst og leder af Torinos stiftskontor for religionsundervisning. Han skrev i en artikel til den italiensk-katolske avis Avvenire at spørgsmålet meldte sig i hans sind da „en mand henvendte sig til [ham] for at spørge om bispedømmet kunne tilbyde undervisning i Bibelen“. I mandens sogn blev „De Hellige Skrifter aldrig nævnt“. Andrea Fontana svarede selv: „Det er sørgeligt, men det er faktisk kun få der fortsætter med at studere Bibelen efter at de har forladt præsteseminariet. . . . Søndagsprædikenen er ofte den eneste lejlighed kirkegængerne har til at høre noget om Bibelen og forholde sig til dens indhold.“ Manden havde sagt at „han selv læste Bibelen sammen med Jehovas Vidner for at lære mere“.

Stærkt overvægtige giver problemer

Fedme er et stigende problem i Amerika. Ifølge et skøn fra USA’s center for sygdomskontrol og -forebyggelse er antallet af overvægtige voksne amerikanere steget fra 12,5 procent af befolkningen i 1991 til 20 procent i 2003. Denne stigning har haft indflydelse på flere brancher. „Luftfartsindustrien blev i maj [2003] gjort opmærksom på at passagererne nu om dage er tungere end tidligere, og den er derfor blevet bedt om at tage dette med i sine vægtberegninger. Også begravelsesbranchen har måttet indstille sig på at amerikanerne bliver større og større,“ skriver New York Times. Standardmålet for kisters bredde er 61 centimeter, men nu kan man få kister der er 124 centimeter brede og tilsvarende forstærket. „Kisterum, grave, rustvogne, ja, selv skovlene på kirkegårdenes gravemaskiner“ må tilpasses i størrelsen. „Folk lever federe og dør federe, og det må samfundet indstille sig på,“ udtaler Allen Steadham, direktør i en støttegruppe for overvægtige.

„Det Døde Hav er døende“

„Det Døde Hav er døende, og kun en stor ingeniørbedrift kan redde det,“ hedder det i en pressemeddelelse fra Associated Press. Det Døde Hav — som kaldes sådan fordi saltkoncentrationen er så høj at der ikke kan leve fisk i det — ligger 400 meter under havoverfladen og er dermed den lavestliggende vandsamling på jorden. „I årtusinder er balancen [mellem fordampning og vandtilførsel] blevet opretholdt af Det Døde Havs eneste vandforsyningskilde, Jordanfloden,“ siger artiklen. „Men i de seneste årtier har både Israel og Jordan tappet vand fra Jordanfloden for at overrisle store landbrugsområder langs den smalle flod som adskiller de to lande. Dermed frarøves Dødehavet det vand der skal erstatte det som fordamper.“ Ifølge en israelsk undersøgelse vil vandspejlet, hvis ikke der gøres noget, fortsat falde med hen ved en meter om året — med katastrofale følger for det omgivende land og dets dyre- og planteliv. En femårig tørkeperiode har yderligere forværret Det Døde Havs fremtidsudsigter.