Skip to content

Skip to secondary menu

Phung Mbơh Ma Yêhôva

Bunong

Kah Gĭt Nar Khĭt Yêsu

Tâm ăp năm du tơ̆ tâm lam neh ntu, phung hên kah gĭt nar khĭt Yêsu. Phung hên ƀư nau aơ yor lah păng hŏ đă oh mon păng: “Ƀư pô aơ gay ma kah gĭt ma gâp.” (Luk 22:19). Hên jă băl hăn ma nau geh khlay aơ. Nau rƀŭn aơ, tâm ban đah nau rƀŭn êng, pơk ma bunuyh. Nsưng mâu sŏk prăk jêh ri mâu vay sŏk prăk.