Ewe Oruuen Taropwe Ngeni Chón Tesalonika 3:1-18

  • Sópweeló le ikkiótek (1-5)

  • Kapasen éúréúr ar resap áppirú ekkewe mi álleasolap (6-15)

  • Sáingoon kapwong (16-18)

3  Ina minne, ámi pwii kana, oupwe ikkiótek fán item pwe án Jiowa* kapas epwe sópwósópwoló le mwittir chéúfetál me lingeló, ussun chék an a lingeló leimi,  me áúpwe kúna túmún seni feiengaw me aramasangaw, pún esap aramas meinisin iir chón lúkú.  Nge ewe Samol a túppwél, me i epwe apéchékkúlakemi me túmúnúkemi seni ewe mi ngaw.  Pwal och, ám chón tapweló mwirin ewe Samol, ina minne áúa lúkúlúk wóómi pwe oua álleasochisi ám kewe kapasen emmwen me oupwe sópweeló le álleasochisi.  Amwo ewe Samol epwe sópweeló le emmweni letipemi pwe oupwe tongei Kot me likiitú fán iten ewe Kraist.  Ámi pwiim kana, iei áúa ngenikemi kapasen emmwen lón iten ach Samol Jises Kraist, oupwe áimukemiiló seni emén pwiimi ese álleasochis me ese fiti ekkewe káit oua* angei senikem.  Pún ámi oua pwisin silei ifa ussun oupwe áppirúkem, pún lupwen áúa nónnóm remi áúse ussur le álleasolap,  áúse pwal angeiffatei enem mwéngé seni emén. Nge áúa angang weires lerán me lepwin pwe áúsapw achchowu emén me leimi.  Esap ren an ese wor ám nemenem, nge áúa mochen áúpwe isettiw eú leenien áppirú ngenikemi. 10  Ren enletin, atun áúa nónnóm remi, áúa fen erenikemi ei allúk: “Iká emén ese mochen angang, iwe esap pwal mwéngé.” 11  Pún áúa rong pwe ekkóch me leimi rese álleasochis, rese fókkun angang, nge ra fen angolong lón met ese pwal weneitiir. 12  Ren ekkena sókkun aramas, áúa allúk ngeniir me fénér lón ewe Samol Jises Kraist pwe repwe eáni manaw mi kinamwe me pwisin anganga tufichin manawer. 13  Nge ámi pwii kana, ousap fangetá lón ámi féfféri minne mi múrinné. 14  Nge iká emén leimi ese álleasochisi ám kapas mi mak lón ei taropwe, iwe oupwe esissilla ena emén me úkútiw le chiechi ngeni pwe epwe sáw. 15  Iwe nge, ousap ekieki pwe i emén chón oputemi, nge oupwe sópweeló le fénéú pwe i emén pwiimi. 16  Amwo ewe Samolun kinamwe epwe sópweeló le fang ngenikemi kinamwe lón mettóch meinisin. Amwo ewe Samol epwe nónnóm remi meinisin. 17  Ngang Paul, úa makkeei ei kapwong wóón pwisin pei. A kan iei ussun ái mak lón nei kewe taropwe meinisin pwe oupwe silei pwe pwisin ngang úa makkeei. 18  Ewe kirekiréch mi somwoló án ach Samol Jises Kraist epwe nónnóm remi meinisin.

Footnote

Are ese mwáál, “ra.”