Salta al contingut

Política global de protecció de dades dels testimonis de Jehovà

Política global de protecció de dades dels testimonis de Jehovà

L’organització religiosa mundial dels testimonis de Jehovà («organització religiosa») respecta els drets de privacitat individuals i la protecció de dades personals. L’organització religiosa reconeix la necessitat de mantindre una comunicació oberta i franca i de recollir les dades confidencials i la informació personal per tal de poder administrar les necessitats individuals dels testimonis de Jehovà i dur a terme les seues activitats religioses i solidàries, així com la necessitat corresponent de mantindre la confidencialitat i assegurar que esta informació es protegisca adequadament (Proverbis 15:22; 25:9). Respectem molt seriosament la confidencialitat (Proverbis 20:19).

Diversos països han promulgat lleis de protecció de dades amb la finalitat d’assegurar els drets de privacitat dels individus. L’organització religiosa, incloses les sucursals locals, tenen un llarg historial de respecte als drets de privacitat i confidencialitat, fins i tot abans de la promulgació d’estes lleis de protecció de dades. L’organització religiosa continuarà protegint la informació que dispose, tal com ha estat fent durant anys.

Principis sobre la protecció de dades. L’organització religiosa gestiona totes les dades personals d’acord amb els principis següents:

  1. Les dades personals es processaran de manera justa i legal.

  2. Les dades personals es recopilaran, processaran i utilitzaran només en la mesura necessària per a complir amb els propòsits religiosos i solidaris de l’organització religiosa.

  3. Les dades personals seran precises i estaran actualitzades. Qualsevol error es corregirà tan prompte com siga possible després que l’organització religiosa en tinga coneixement.

  4. Les dades personals només es conservaran durant el temps que calga per als propòsits legítims de l’organització religiosa.

  5. Es tindrà degudament en compte el respecte pels drets dels titulars de les dades.

  6. Es prendran les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar la divulgació no autoritzada o iŀlegal de dades personals. Totes les dades personals emmagatzemades informàticament es mantenen en equips protegits amb contrasenya als quals només hi tenen accés usuaris autoritzats. Les oficines estan tancades amb clau després d’hores de faena i només pot tindre accés el personal autoritzat.

  7. Les dades personals no es transferiran de sucursal a sucursal a menys que siga necessari per dur a terme els propòsits religiosos o solidaris de l’organització religiosa. Tots els testimonis de Jehovà han acceptat això en virtut de la seua decisió lliure i voluntària de formar part i ser identificats com a testimonis de Jehovà.

Estos principis de protecció de dades regixen l’ús de dades personals descrites al llibre Organizados para hacer la voluntad de Jehová, el qual s’entrega a tots els testimonis de Jehovà quan arriben a ser publicadors. Per a més informació, consulteu Organizados para hacer la voluntad de Jehová.

El dret d’un individu a la protecció, correcció o eliminació de dades personals i d’informació confidencial es concedix d’acord amb la pràctica dels testimonis de Jehovà establida a la Política global sobre l’ús de dades personals, davall la secció Els vostres drets.

Esta Política global de protecció de dades dels testimonis de Jehovà establix la base sobre com gestionen els testimonis de Jehovà les dades personals per tot el món.