Vɛ mu yiibera wa

Jehova Sɛnɛla

Boomu

Li pa'amayamu tansinnu aa buwee fe ho dimiɲa wure.—Macu 24:14.

Jehova Sɛnɛla—A wii ɓa?

Ɓa lo sira cururuu, ɓa tanle ɓɛɛ ɓuwa, ɓa ladara ɲa ɓɛɛ ɓuwa, bun ma mi ta wure ɓa pan ɲubuwa be ɲu’ere wa. Ɓa miniyan a de Jehova wa a poo mu bera wure, ho nɛ a li Deeɓenu nɛ be tuwa li Bibile yi ma mu bera wure daanro. Ɓa waa we mi se wure yawe a ɓa se Yesu Kirisita co’o, a ɓa ve ma kerecɛnna bun a han’anlobe ɓa se. Ɓa ni’ere ere wee se wa’ati a de ɓa ni nure na yawe a ɓaa ni so fanmu li Bibile a ɲa zuun li Deeɓenu Pa’amayamu. Ɓa yenu co ma Jehova Sɛnɛla, bari ɓa wee lee sɛnɛyamu, a woro Jehova Deeɓenu ma mi Pa’amayamu be wa.

Vɛ ɓa siti wa. Piri’a a zuun ɓa, a ɲa zuun biyo ɓa lara na.

 

Mi mu a ɓa arani o ma li Bibile

Yi li Bibile aranirobera li wa’ati ma li ɛnle nɛ be sin a muu.

Kerecɛnna videora

Videora nɛ mi li ɛntɛrnɛti wa nɛ ma nɛ a wa laa Deeɓenu na.

Jehova Sɛnɛla uzu fenumawɛra

Piri’a a zuun li ɛnle nɛ wa wee fe wɛ, ma ho co’o nɛ wa wee wera wa ɓuwanirobe.

Mu bera nɛ lo wɛrɛ mu

Dɛ mu befiyan ma mu bera nɛ lo wɛrɛ mu.

Videora ɓa bobuwa tanre yi

Han videora nɛ mi ɓa bobuwa tanree da nɛ a o zuun li Bibile.