Ɓa lo sira cururuu, ɓa tanle ɓɛɛ ɓuwa, ɓa ladara ɲa ɓɛɛ ɓuwa, bun ma mi ta wure ɓa pan ɲubuwa be ɲu’ere wa. Ɓa miniyan a de Jehova wa a poo mu bera wure, ho nɛ a li Deeɓenu nɛ be tuwa li Bibile yi ma mu bera wure daanro. Ɓa waa we mi se wure yawe a ɓa se Yesu Kirisita co’o, a ɓa ve ma kerecɛnna bun a han’anlobe ɓa se. Ɓa ni’ere ere wee se wa’ati a de ɓa ni nure na yawe a ɓaa ni so fanmu li Bibile a ɲa zuun li Deeɓenu Pa’amayamu. Ɓa yenu co ma Jehova Sɛnɛla, bari ɓa wee lee sɛnɛyamu, a woro Jehova Deeɓenu ma mi Pa’amayamu be wa.

Vɛ ɓa siti wa. Piri’a a zuun ɓa, a ɲa zuun biyo ɓa lara na.