Avy amy tany jiaby zaihay, nefa miaraka tsara satria mitôvy tanjon̈o. Ny ten̈a tanjon̈oanay de han̈amia voninahitry Jehovah, lay Andriamanitra koran̈in’ny Baiboly sady Mpamôron̈o raha jiaby. Mifen̈y mangala tahaka i Jesosy Kristy zaihay kay ten̈a tianay hantsôvin̈y hoe Kristianina. Zaihay jiaby samby mandany lera hampianaran̈’ôlo Baiboly avake Fanjakan’Andriamanitra. Vavolombelon̈’i Jehovah an̈antsôvan̈a zaihay, satria mikoran̈a raha mikasik’i Jehovah miaraka amy Fanjakan̈anazy.

Zahà tran̈onkalanay. Ianaro akao mikasiky zaihay avake finoan̈anay.