Hizaha an̈atiny

Vavolombelon̈’i Jehovah

Betsimisaraka Avaratra

“Hitorin̈y amy tany jiaby i vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra tô.”—Matio 24:14.

Zôvy mô Zaihay Vavolombelon̈’i Jehovah?

Avy amy tany jiaby zaihay, nefa miaraka tsara satria mitôvy tanjon̈o. Ny ten̈a tanjon̈oanay de han̈amia voninahitry Jehovah, lay Andriamanitra koran̈in’ny Baiboly sady Mpamôron̈o raha jiaby. Mifen̈y mangala tahaka i Jesosy Kristy zaihay kay ten̈a tianay hantsôvin̈y hoe Kristianina. Zaihay jiaby samby mandany lera hampianaran̈’ôlo Baiboly avake Fanjakan’Andriamanitra. Vavolombelon̈’i Jehovah an̈antsôvan̈a zaihay, satria mikoran̈a raha mikasik’i Jehovah miaraka amy Fanjakan̈anazy.

Zahà tran̈onkalanay. Ianaro akao mikasiky zaihay avake finoan̈anay.

 

Mangataha Hianatra Baiboly Maimaim-poan̈a

Mangataha hianatra Baiboly amy lera avake toeran̈a mahapare anao.

Filma Masin̈y

Filma man̈atanjaka finoan̈a Andriamanitra.

Fivorian̈an’ny Vavolombelon̈’i Jehovah

Zahà tany ivavahanay, avake ino raha ataonay akan̈y.

Raha Misy

Zahà raha aboaka avake raha vaovao akato.

Hizaha Filma Amy Tenin-tan̈an̈a

Hianatra Baiboly amy filma tenin-tan̈an̈a.