Skip to content

“Ámohka iihtáí’taamitsinikatoo’pi Okákihtsimaani áakohtáyiinapsskoayaawa kanáítapii kanáó’takssksaahkoyi.”—Matthew 24:14.

See recently added videos, music, articles, and news.

Issáʼtsit Máániitsínohtooʼpistsi

Okamániit Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi kitááhkoksisawaaatsyssi

Kitááhkohtsiʼpoyssi Naatóyssínaakssini issksinimáʼtstohkssini Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi tsááhtaoʼ, kitáísstaahsi kitááhkokakisskskaʼtsiʼsi Naatóyssínaakssini kimáátáakohtsiponihtaisskookoo.

Iitsínohkanoot Otsitáóhkanoohpiaawa

Kitáakitohkóíssksiniiʼpa nitanistáóhkanoohpinnaana. Ohkóónit nitsitáóhkanoohpinnaana kitsitoʼtssátopiihpi.

Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi—Takáá Niistónnaana?

Nitohtsíístapitapiihpinnaana sstonnátakáyoohkiitsiʼpowahsiistsi, nóóhkohkanáíʼtomanistsiiwa nitáíiyikaʼkimatooʼpinnaana. Isstohkanáóʼtamaʼpiiwa nitááhkáíyiniʼyimmahsinnaani Jehovah, niʼtóhkaoʼka Iihtsipáítapiiyoʼpa iihtsíʼpoyoʼpi Naatóyssínaakssini ki áʼpistotsima kanáítaistsiistsi. Nitáíiyikaʼkimahpinnaana nitááhkáyiimatahsinnaani Jesus Christ ki nitsiikohtáítsiiyihkaʼsspinnaana nitánistsínihkattsspinnaani Iitáómaiʼtakiiksi Jesus. Nitáísspommoannaani matápii ááhkáíssksiniiʼssoaawayi ki nitááhkohtáíssksinimaʼtsaahsinnaani Naatóyssínaakssini ki Iihtsipáítapiiyoʼpa Otokákihtsimaani. Nohtánistsínihkattsspinnaana Jehovah Otátohkáʼtohtaaniksi nitohtáíʼpoyssinnaani Iihtsipáítapiiyoʼpa Jehovah ki Otokákihtsimaani.

Iitáʼpsssáʼtsit iihtáíkkamssinaakioʼpi nitánistohtsítsinikattsspinnaana. Okstóót Naatóyssínaakssini iitohkóóniiʼpa iihtáíkkamssinaakioʼpi. Kitáakohtakíssksinimaʼtsookooyi niistónnaana ki nitáómaiʼtsiiʼpinnaana.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.