Gève mi xè pâr̃â nevâ wânii, pâr̃â katö mâ pâr̃â mör̃u ka dè pidexâ, gève dè a’ i pâr̃â mer̃e a’ xeve vidù ae dè rha kââ rhö re dö tö wênenâ xeve, wè vipèkau Iehova, nō xiē re tö Pèci Ar̃ii wè Bâō kayaxai pâr̃â kââ wânii. Gève pèmör̃ö ve cèki gève koiwa Iesu Keriso; gève bör̃i dö vior̃o xè i nee ve, êr̃ê, kerisiano. Rèi pâr̃â nedaa, gève nââbe pâ kaveâi xeve cèki cer̃e rhiâgùr̃ù Pèci Ar̃ii mâ tâwai, êr̃ê, öjië nâ mwācirî i Bâō. Tö ökâre, e a’yè ve, êr̃ê, Témoins i Iehova, wè gève vivā Nee Iehova mâ vivā Mwâcir̃i xiē, e tâwai, êr̃ê, gève Témoins i Iehova.

Vi nâ ka törhû site xeve. Vâr̃â Pèci Ar̃ii rö internet. A’pâgùr̃ù kââ ka pōr̃ō rö i ve mârö i pâr̃â tânewèi xeve.