ʼE matou ʼomai mai te ʼu lanu pea mo te ʼu lea kehekehe ʼe lauʼi teau, kae ʼe matou lagolago ki he manatu ʼe tahi. ʼUluaki, ʼe matou fia fakavikiviki ia Sehova, te ʼAtua ʼae ʼe tuʼu ʼi te Tohi-Tapu pea mo te Tupuʼaga ʼo meʼa fuli. ʼE matou faiga ke matou faʼifaʼitakiʼi ia Sesu Kilisito pea ʼe matou fiameʼameʼa ʼi te fakahigoaʼi ʼo matou ko he kau Kilisitiano. ʼE matou toʼo he temi moʼo tokoni ki te hahaʼi ke natou ako te Tohi-Tapu pea mo iloʼi ia te Puleʼaga ʼo te ʼAtua. ʼE iloʼi matou ko he kau Fakamoʼoni ʼa Sehova ʼuhi ko tamatou talanoa ʼae kia Sehova ʼAtua pea mo tona Puleʼaga.

Kotou vakaʼi tamatou pasina ʼi te Neti. Lau ia te Tohi-Tapu ʼi te Neti. Kotou iloʼi lelei ia matou pea mo te ʼu akonaki ʼae ʼe matou tui ki ai.