SWIKOMBO SWA MINKANDZIYISO LEYI NGA EKA XIYIMISO XA MINHLANGANO XA MAHANYELO NI NTIRHO September 2016

TINDLELA TO DAWUNILODA