XIHONDZO XO RINDZA July 2013 | Xana Byi Kona Vukhongeri Lebyi U Nga Byi Tshembaka?

Vanhu vo tala swa va tikela ku tshemba vukhongeri hikwalaho ka ku hetiwa matimba enkarhini lowu hundzeke. Dyondza swo tala hi vukhongeri lebyi u nga byi tshembaka.

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Ha Yini U Fanele U Kambisisa Vukhongeri?

Loko u ri eka vukhongeri byo karhi, vutomi bya wena ni ntshembo wa wena wa ku ponisiwa swi va swi ri eka vukhongeri byebyo.

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xana U Nga Byi Tshemba Vukhongeri Loko Swi Ta Eka Mali?

Xana vukhongeri lebyi nga endhawini ya ka n’wina byi tirhisa tindlela to karhi leswaku byi sindzisa vanhu ku nyikela? Xana sweswo swi fambisana ni Bibele?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xana U Nga Byi Tshemba Vukhongeri Loko Swi Ta Eka Nyimpi?

Yesu u dyondzise valandzeri vakwe leswaku va rhandza warikwenu wa vona. Xana vukhongeri hinkwabyo namuntlha byi landzela xileriso xexo?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xana U Nga Byi Tshemba Vukhongeri Loko Swi Ta Eka Mahanyelo?

Varhangeri vo tala va vukhongeri a va veki xikombiso lexinene loko swi ta eka mahanyelo. Xana Xikwembu xa khathala hi mahanyelo ya hina?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xana Vukhongeri Byin’wana Ni Byin’wana Byi Faneriwa Hi Ku Tshembiwa?

Xana u tshame u khomisiwa tingana hi vukhongeri? Loko swi ri tano, swi nga tika ku tshemba vukhongeri byin’wana ni byin’wana. Xana ku dyondza Bibele swi nga ku pfuna njhani?

KEYS TO FAMILY HAPPINESS

Ku Endla Leswaku Vukati Bya Vumbirhi Byi Humelela

Vukati bya vumbirhi byi nga va ni swiphiqo ku tlula byo sungula. Xana mpatswa wu nga humelela njhani?

TSHINELA EKA XIKWEMBU

Xi “Tata Timbilu Ta” Hina

Siku ni siku xi pfumelela vanhu—hambi ku ri lava nga xi nkhensiki—leswaku va vuyeriwa hi vunene bya xona lebyikulu.

BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

“A Ndza Ha Swi Lavi Ku Cinca Misava”

Xana ku dyondza Bibele swi n’wi pfune njhani mulweri wa ntshunxeko leswaku a dyondza leswi hakunene swi nga cincaka vanhu?

KU VULAVURISANA NI MUAKELANI

Xana Xikwembu Xa Khathala Loko Hi Xaniseka?

Vanhu van’wana va tivutisa loko Xikwembu xi ri kona hikwalaho ka ku xaniseka loku va ku vonaka. Dyondza eka Rito ra Xikwembu u vona ndlela leyi ku xaniseka ka hina ku xi khumbaka ha yona.

Tinhlamulo Ta Swivutiso Swa Bibele

Vanhu va ringete swilo swo tala ku papalata ku dyuhala kambe ku hava loyi a kumeke vutomi lebyi nga heriki. Ha yini swi nga koteki?

Swin'wana Leswi Nga Kona Eka Website Leyi

Ha Yini Timbhoni Ti Endzela Vanhu Lava Nga Ni Vukhongeri Bya Vona?

I yini lexi hi susumetelaka ku endzela vanhu lava nga ni vukhongeri bya vona?