XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) October 2015

Nkandziyiso lowu wu ni swihloko leswi dyondziwaka evandlheni ku sukela hi November 30 ku ya ka December 27, 2015.

Xana Wa Swi Vona Leswaku Xikwembu Xi Ku Pfuna Njhani eVuton’wini?

Bibele yi va yi vula yini loko yi vulavula hi “voko” ra Xikwembu?

“Hi Nyike Ripfumelo Leri Engetelekeke”

Xana ripfumelo ri kurisiwa hi ku tiyimisela ntsena?

Tirhela Yehovha Handle Ko Kavanyetiwa

Kwalomu ka malembe ya 60 lama hundzeke, Xihondzo xo Rindza xi swi vule ka ha ri emahlweni swilo leswi sweswi swi hetisekaka hi ndlela leyi hlamarisaka.

Tshama U Ri Karhi U Anakanyisisa Hi Swilo Swa Moya

Xana u nga ya emahlweni u tiwundla hi tlhelo ra moya niloko u nga ha ri na Bibele?

“Mi Hambeta Mi Va Komba Xichavo Vanhu Va Muxaka Wolowo”

I vamani vapfuni eka tikomiti ta Huvo leyi Fumaka? Hi yihi mintirho ya vona?

MHAKA YA VUTOMI

Ku Tshinela Eka Xikwembu I Swinene Eka Mina

Loko Sarah Maiga a ri ni malembe ya kaye a nga ha kuli, kambe u kurile hi tlhela ra moya.

“Un’wana Ni Un’wana La Nga Riki Na Ntokoto U Pfumela Rito Rin’wana Ni Rin’wana”

Hi nga va tiva njhani vanhu lava rhumelaka van’wana rungula ra mavunwa, lava rhumelaka timhaka ta mavunwa hi e-mail , lava kanganyisaka vanhu swin’we ni rungula rin’wana leri nga riki ntiyiso leri u nga ha ri kumaka?