XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) December 2013

Magazini lowu wu hlamusela tindlela leti hi nga sivelaka ripfumelo ra hina ha tona leswaku ri nga tsani. Nakambe, xana Xilalelo xa Hosi xi fanele xi endliwa rini naswona xi vula yini eka hina?

Yehovha U Va Sirhelerile eMindzhutini Ya Tintshava

Minkandziyiso ya Bibele a yi yisiwa njhani eka Timbhoni ta Yehovha leti a ti tshama eJarimani, leti a ti ri ehansi ka mfumo wa Manazi? Hi wahi makhombo lawa ti langutaneke na wona?

Papalatani Ku ‘Ninginisiwa Hi Ku Hatlisa eMianakanyweni Ya N’wina’!

Papila ra Pawulo leri a ri ya eka Vatesalonika ri ni switsundzuxo swihi leswi faneleke? I yini leswi nga hi pfunaka ku papalata ku kanganyisiwa?

Xana U Ta Titsona Swo Karhi Hikwalaho Ka Mfumo?

Twana ndlela leyi hi nga tirhisaka nkarhi, mali, matimba ni vuswikoti bya hina ha yona leswaku hi seketela Mfumo wa Xikwembu.

Wa Tsundzuka Xana?

Xana u yi hlaye hi vukheta minkandziyiso ya sweswinyana ya Xihondzo xo Rindza? Tikambele kutani u vona leswi wa ha swi tsundzukaka.

‘Lexi Xi Ta Va Xitsundzuxo Eka N’wina’

Mukreste u fanele a tiva yini malunghana ni Paseka? Hi nga dyondza yini eka Xilalelo xa Hosi?

‘Endlani Leswi Leswaku Mi Ndzi Tsundzuka’

Hi swi tivisa ku yini leswaku Xitsundzuxo xi fanele xi khomiwa rini? I yini leswi yimeriwaka hi xinkwa ni vhinyo?

Ku Langutana Ni Ku Feriwa Hi Munghana Wa Vukati

Ku vava loku twiwaka hi munhu loko a feriwe hi munghana wa vukati ka tika swinene naswona ku teka nkarhi wo leha. Kambisisa ndlela leyi ntshembo wa ku pfuxiwa ka vafi lowu kumekaka eRitweni ra Xikwembu wu nga xihlovo xa nchavelelo ha yona.

Xikombo Xa Tinhloko-mhaka Ta Xihondzo xo Rindza Xa 2013

Kambisisa xikombo xa swihloko hinkwaswo leswi xaxametiweke hi ku ya hi tinhloko-mhaka, leswi kandziyisiweke eka minkandziyiso ya Xihondzo xo Rindza ya 2013.