XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) May 2013

Endla Ntirho Wa Wena Wa Ku Va Muevhangeli

Ha yini vanhu va fanele va twa mahungu lamanene namuntlha? Naswona hi nga wu hetisisa njhani kahle ntirho wa hina wa ku va vaevhangeli?

Xana U ‘Hisekela Mintirho Leyinene’?

Xihloko lexi xi hlamusela ndlela leyi ku hisekela ka hina ntirho wo chumayela ni ku tikhoma lokunene swi endlaka vanhu va lava ku tiva Xikwembu ha yona.

Swivutiso Swa Vahlayi

Matiko yo tala khale a ma dlaya swigevenga swo karhi hi ku swi hayeka emhandzini kumbe eka nsika. Ku vuriwa yini hi tiko ra Israyele ra khale?

Tiyisa Vukati Bya Wena Hi Mavulavulelo Lamanene

Ku vulavurisana lokunene i nchumu wa nkoka lowu endlaka vukati byi tsakisa. Xihloko lexi xi vulavula hi timfanelo leti nga hi pfunaka ku vulavurisana kahle.

Vatswari Ni vana—Vulavurisanani Hi Ndlela Ya Rirhandzu

Hi swihi swihinga leswi sivelaka ku vulavurisana hi ndlela leyinene? Swi nga hluriwa njhani?

MHAKA YA VUTOMI

Lexi Endlaka Vutomi Bya Hina Byi Va Ni Xikongomelo

Patricia u ni vana vambirhi lava nga ni vuvabyi bya xitekela lebyi nga tolovelekangiki. Twana ndlela leyi vutomi bya vona byi veke ni xikongomelo ha yona ku nga khathariseki swiphiqo leswi va nga na swona.

Sirhelela Ndzhaka Ya Wena Hi Ku Endla Swiboho Swa Vutlhari

I ndzhaka yihi ya moya leyi vekeriweke Vakreste naswona hi nga dyondza yini eka ndlela leyi Esawu a a yi teka ha yona ndzhaka ya yena?

MATIMU YA HINA

Va Yime Va Tiyile “eNkarhini Wa Ndzingo”

Twana ndlela leyi loko ku sungula Nyimpi yo Sungula ya Misava hi 1914 vanhu vo tala va swi xiyeke ha yona leswaku Swichudeni swa Bibele a swi nga ta hlanganyela enyimpini.