XALAMUKA! April 2014 | Ndza Ha Hanyela Yini?—Swivangelo Swinharhu Swo Hambeta U Hanya

Xana u tshame u ehleketa hi ku tidlaya kumbe u tiva un’wana loyi a tshameke a ehleketa hi ku endla tano? Ku tiva leswaku u hanyela yini swi ta ku pfuna leswaku u cinca vonelo ra wena.

Ta Rivala

Tinhloko-mhaka ti katsa: doroba leri tirhoboto ta rona ti lawuriwaka hi khompyuta yin’we, xilemukiso lexi khumbaka swa rihanyo ni nyenyana ya nhova leyi nga ni malembe ya 60 leyi tlhotlhorheke vondlo.

LESWI NGA PFUNAKA NDYANGU

Ndlela Yo Amukela Ndzayo

Xana ndzayo kumbe xitsundzuxo lexi vavaka swi nga ku pfuna njhani?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Ndza Ha Hanyela Yini?

I yini lexi nga endlaka leswaku munhu a teka rifu tanihi munghana?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Swiyimo Swa Cinca

Hambiloko swiyimo swa wena swi nga cinci, u nga cinca langutelo ra wena.

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

U Nga Wu Kuma Mpfuno

Swilo swinharhu leswi nga ku pfunaka leswaku u hambeta u hanya.

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Ku Ni Ntshembo

Ku fana ni ku vonakala loku vonakaka ekule, ntshembo wu nga ku pfuna leswaku u langutela vumundzuku.

INTERVIEW

“Ndza Tiyiseka Leswaku Ku Ni Muvumbi”

Frédéric Dumoulin a a nga ha lavi ku twa nchumu hi swa vukhongeri naswona u sungule ku nga ha pfumeli leswaku Xikwembu xi kona. Xana ku dyondza ka yena Bibele ni ku endla ndzavisiso wa swilo leswi hanyaka swi n’wi khorwise njhani leswaku ku ni Muvumbi?

MATIKO NI VANHU

Ku Endzela Tiko Ra Cambodia

Ha yini vanhu lava nga si tshamaka va vonana va xiximana va tirhisa swithopo swo tanihi buti, sesi, hahani, malume na kokwana?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Xihlawuhlawu

Xana tinxaka hinkwato ta vanhu ta ringana? Xana xihlawuhlawu xi ta kala xi hela?

XANA SWI LO ENDLIWA?

Timpapa Ta Phaphatani

Timpapa ta phaphatani leri vuriwaka Blue Morpho ti nga ha vonaka ti rheta kambe ti ni swilo swin’wana leswi nga voniwaka hi makhiroskopu. Swi tirha yini swilo swa kona?

Swin'wana Leswi Nga Kona Eka Website Leyi

I Yini Leswi Ndzi Faneleke Ndzi Swi Tiva Hi Ku Rhumelana Swilo Swa Timhaka Ta Masangu?

Xana ku ni munhu la ku sindzisaka ku rhumela swilo swa timhaka ta masangu? Hi byihi vuyelo bya ku rhumelana swilo swa timhaka ta masangu? Xana i mukhuva lowu nga riki na khombo?

Xana U Ni Xivundza?

Xiya swilo swinharhu leswi nga ku pfunaka ku hlula xivundza ni ku aka xinghana lexi tiyeke.

Ndzi Fanele Ndzi Endla Yini Loko Ndzi Xanisiwa?

Vo tala lava xanisiwaka va titwa va nga pfuni nchumu. Xihloko lexi xi hlamusela leswi nga endliwaka ku antswisa xiyimo.

Munghana Wa Xiviri U Njhani?

Swa olova ku kuma vanghana lava nga riki va ntiyiso kambe xana munghana wa xiviri u nga n’wi kuma njhani?

Yosefa A Ponisa Vutomi

Hlayani Genesa tindzima 41-50 tanihi ndyangu mi tirhisa mintlango leyi ya Bibele.