XALAMUKA! February 2014 | Tirhisa Nkarhi Wa Wena Hi Vutlhari

Loko nkarhi wu kala wu hundza, wu hundzile. Kambisisa magoza ya mune lama pfuneke vanhu vo tala leswaku va tirhisa nkarhi wa vona hi vutlhari eka swilo swa nkoka evuton’wini.

Ta Rivala

Tinhloko-mhaka ti katsa: ku ngungumerisiwa ka timhondzo ta tindlopfu le Malaysia, ku nga tshembeki ka kereke le Italy, mavabyi eAfrika ni ku gembula ka vana le Australia.

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Vungoma

Vo tala va ringeta ku vulavula ni vafi, kambe hi rihi langutelo ra Bibele hi mhaka leyi?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Tirhisa Nkarhi Wa Wena Hi Vutlhari

Ndlela yin’wana yo tirhisa nkarhi wa wena hi vutlhari i ku kambisisa vutomi bya wena u tirhisa malangutelo mambirhi. Hi wahi malangutelo ya kona?

INTERVIEW

Mutivi Wa Tisele Leti Hanyaka U Hlamusela Hi Ta Ripfumelo Rakwe

Ku dyondza ndlela leyi masocha ya miri ma lwisanaka ni mavabyi ha yona swi endle leswaku Dok. Hans Kristian Kotlar a tivutisa hi ndlela leyi swilo leswi hanyaka swi veke kona ha yona. Xana ku dyondza Bibele swi swi hlamule njhani swivutiso swakwe?

TA KHALE

Constantine

Vona ndlela leyi Constantine a ti seketeleke ha yona tipolitiki ni vukhongeri swi ti khumbeke ha yona tidyondzo ta tikereke to tala namuntlha.

LESWI NGA PFUNAKA NDYANGU

Loko Ntombhi Ya Wena Ya Kondlo-a-ndzi-dyi Yi Tshikilelekile

Vantshwa vo tala va vanhwanyana va titwa va ri ni ntshikilelo hikwalaho ka ku cinca loku vaka kona emimirini ya vona. Vatswari va nga va pfuna njhani leswaku va langutana ni ntshikilelo wolowo?

XANA SWI LO ENDLIWA?

Rivoni Ra Xitsayitsayi Lexi Vuriwaka Photuris

Xana ku voninga ka xitsayitsayi lexi ku susumetele van’wasayense ku endla mavoni ya LED lama voningaka swinene, lama tirhisiwaka eka swilo swo tala swa elektroniki hi ndlela yihi?

Swin'wana Leswi Nga Kona Eka Website Leyi

Xana Ndzi Karhateka Ngopfu Hi Ndlela Leyi Ndzi Langutekaka Ha Yona?

Loko u ri ni xiphiqo hi ku languteka ka miri wa wena, xana u nga swi kota njhani ku va ni langutelo lerinene?

Munghana Wa Xiviri U Njhani?

Swa olova ku kuma vanghana lava nga riki va ntiyiso kambe xana munghana wa xiviri u nga n’wi kuma njhani?

I Yini Leswi Ndzi Faneleke Ndzi Swi Tiva Hi Ku Rhumelana Swilo Swa Timhaka Ta Masangu?

Xana ku ni munhu la ku sindzisaka ku rhumela swilo swa timhaka ta masangu? Hi byihi vuyelo bya ku rhumelana swilo swa timhaka ta masangu? Xana i mukhuva lowu nga riki na khombo?

Leswi Vantshwa Va Swi Vulaka Hi Ku Khathalela Rihanyo

Xana swa ku tikela ku dya swakudya leswi nga ni rihanyo ni ku endla vutiolori? Eka vhidiyo leyi, vantshwa van’wana va vula leswi va swi endlaka leswaku va va ni rihanyo lerinene.

Muxe U Kulele aEgipta

Ha yini mana wa Muxe a n’wi veke eNambyeni wa Nayili? Dyondza swo tala hi Muxe, ndyangu wa ka vona ni n’wana wa Faro wa nhwanyana.