Ndlela Leyi Minyikelo Ya Wena Yi Tirhisiwaka Ha Yona

Ntirho wa Timbhoni ta Yehovha wu seketeriwa hi minyikelo leyi nyikeriwaka hi ku tirhandzela. Vona ndlela leyi minyikelo yoleyo yi tirhisiwaka ha yona ku seketela vamakwerhu emisaveni hinkwayo.

KU KANDZIYISA

Vuyimbeleri Lebyi Hi Tshinetaka eKusuhi Na Yehovha

Xana ku ni vuyimbeleri (original songs) lebyi u byi rhandzaka? Xana u tshama u tivutisa leswaku byi endliwa njhani?

Layiburari Leyi U Nga Tshamaka U Ri Na Yona

JW Layiburari app yi hlamuseriwa tanihi “nchumu wa risima.” Vona leswi lavekaka ku yi hlayisa ni ku yi antswisa.

Xibokisana Lexi Hi Pfunaka Ku Tiyisa Vuxaka Bya Hina Na Yehovha

Timbhoni Ta Yehovha to tala se ta swi kota ku dawuniloda mikandziyiso ti nga ri na Inthanete.

NTIRHO WO AKA NI WO KHATHALELA MIAKO

Ku Hetiwe Ku Aka Ku Nga Si Fika Ntungu

Hi kunguhate ku aka kumbe ku antswisa tindhawu ta vugandzeri to tlula 2 700 hi lembe ra ntirho ra 2020. Xana COVID-19 yi ma khumbe njhani makungu wolawo?

VUFAMBISI

Leswi Taleke Swi Ta Siva Swa Lava Pfumalaka

Xana ntirho wa hina wu seketeriwa njhani ematikweni lama nga riki na mali?

KU CHUMAYELA NI KU DYONDZISA

Varhumiwa Lava Chumayelaka “Ku Ya Fika eMakumu Ka Misava”

Hi ni varhumiwa vo tlula 3 000, lava chumayelaka emisaveni hinkwayo. Xana va khathaleriwa njhani hi leswi va swi lavaka?

Ku Humelerisiwa Ka Tivhidiyo Ta Nhlengeletano Ya Xifundzha ya 2020 Leyi Nge “Tshamani Mi Tsakile”!

Ku katseke yini loko ku humelerisiwa tivhidiyo ta nhlengeletano ya hina ya xifundzha?

Ku Hundzuluxeriwa Ka Mimbulavulo Ya Nhlengeletano Ya Xifundzha Ya 2020 Leyi Nge “Tshamani Mi Tsakile”!

Xana mimbulavulo, tidrama ni tinsimu ti hundzuluxeriwe njhani hi xihatla hi tindzimi to tlula 500?

Ku Khoma Tinhlengeletano Ta Vandlha Hi Ku Tirhisa Videoconference

Nhlangano wu ma pfune njhani mavandlha leswaku ma kota kuma akhawunti ya Zoom leyi hakeleriweke leswaku ma kota ku khoma tinhlengeletano ta vandlha ha yona?

NTIRHO WO PHALALA

Ntirho Wo Phalala Hi Lembe Ra 2022—Rirhandzu Ra Vumakwerhu Ri Ya eMahlweni

Hi lembe ra 2022, xana hi va pfune njhani lava weriweke hi timhangu?

Ntirho Wo Phalala Lowu Endliwaka eMisaveni Hinkwayo Hi Nkarhi Wa Ntungu

Ntirho wa hina wo phalala hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19, wu tsakise Timbhoni ni lava nga riki Timbhoni.

Ku Phalala Lava Weriweke Hi Timhangu

Hi lembe ra ntirho ra 2020, timiliyoni ta vamakwerhu ti weriwe hi ntungu ni timhangu ta ntumbuluko. Hi endle yini leswaku hi va pfuna?

Ntirho Wo Phalala Hi Lembe Ra 2022—Rirhandzu Ra Vumakwerhu Ri Ya eMahlweni

Hi lembe ra 2022, xana hi va pfune njhani lava weriweke hi timhangu?

Vuyimbeleri Lebyi Hi Tshinetaka eKusuhi Na Yehovha

Xana ku ni vuyimbeleri (original songs) lebyi u byi rhandzaka? Xana u tshama u tivutisa leswaku byi endliwa njhani?

Layiburari Leyi U Nga Tshamaka U Ri Na Yona

JW Layiburari app yi hlamuseriwa tanihi “nchumu wa risima.” Vona leswi lavekaka ku yi hlayisa ni ku yi antswisa.

Ntirho Wo Phalala Lowu Endliwaka eMisaveni Hinkwayo Hi Nkarhi Wa Ntungu

Ntirho wa hina wo phalala hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19, wu tsakise Timbhoni ni lava nga riki Timbhoni.

Varhumiwa Lava Chumayelaka “Ku Ya Fika eMakumu Ka Misava”

Hi ni varhumiwa vo tlula 3 000, lava chumayelaka emisaveni hinkwayo. Xana va khathaleriwa njhani hi leswi va swi lavaka?

Ku Phalala Lava Weriweke Hi Timhangu

Hi lembe ra ntirho ra 2020, timiliyoni ta vamakwerhu ti weriwe hi ntungu ni timhangu ta ntumbuluko. Hi endle yini leswaku hi va pfuna?

Ku Hetiwe Ku Aka Ku Nga Si Fika Ntungu

Hi kunguhate ku aka kumbe ku antswisa tindhawu ta vugandzeri to tlula 2 700 hi lembe ra ntirho ra 2020. Xana COVID-19 yi ma khumbe njhani makungu wolawo?

Leswi Taleke Swi Ta Siva Swa Lava Pfumalaka

Xana ntirho wa hina wu seketeriwa njhani ematikweni lama nga riki na mali?

Xibokisana Lexi Hi Pfunaka Ku Tiyisa Vuxaka Bya Hina Na Yehovha

Timbhoni Ta Yehovha to tala se ta swi kota ku dawuniloda mikandziyiso ti nga ri na Inthanete.

Ku Humelerisiwa Ka Tivhidiyo Ta Nhlengeletano Ya Xifundzha ya 2020 Leyi Nge “Tshamani Mi Tsakile”!

Ku katseke yini loko ku humelerisiwa tivhidiyo ta nhlengeletano ya hina ya xifundzha?

Ku Hundzuluxeriwa Ka Mimbulavulo Ya Nhlengeletano Ya Xifundzha Ya 2020 Leyi Nge “Tshamani Mi Tsakile”!

Xana mimbulavulo, tidrama ni tinsimu ti hundzuluxeriwe njhani hi xihatla hi tindzimi to tlula 500?

Ku Khoma Tinhlengeletano Ta Vandlha Hi Ku Tirhisa Videoconference

Nhlangano wu ma pfune njhani mavandlha leswaku ma kota kuma akhawunti ya Zoom leyi hakeleriweke leswaku ma kota ku khoma tinhlengeletano ta vandlha ha yona?

Hi khomele, ku hava marito lama fambisanaka ni leswi u swi lavaka.