İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri Bazı Filmleri, Kitapları ya da Şarkıları Yasaklar mı?

Yehova’nın Şahitleri Bazı Filmleri, Kitapları ya da Şarkıları Yasaklar mı?

Hayır, yasaklamıyoruz. Çeşitli filmleri, kitapları ya da şarkıları inceleyip herhangi birini Şahitlere yasaklamayız. Çünkü;

Kutsal Kitap her bireyin doğru ve yanlışı ayırmak için kendi “algılama yeteneğini” geliştirmesini söyler (İbraniler 5:14).

Kutsal Yazılar İsa’nın bir takipçisinin eğlence seçiminde yararlanabileceği temel ilkeler sunar. * Hayatın tüm alanlarında amacımız ‘her durumda Rabbi neyin hoşnut ettiğini saptamaktır’ (Efesoslular 5:10).

Kutsal Kitap aile reislerinin aileleri üzerinde bir ölçüde yetkiye sahip olduğunu söyler. Dolayısıyla onlar aile fertlerinin bazı eğlence türlerine katılmasına izin vermemeyi seçebilirler (1. Korintoslular 11:3; Efesoslular 6:1-4). Fakat bunun dışında kimse cemaatteki kişilere bazı filmleri, şarkıları ya da sanatçıların eserlerini yasaklama yetkisine sahip değildir (Galatyalılar 6:5).

^ p. 4 Örneğin Kutsal Kitap insanları ruhçuluğa, cinsel ahlaksızlığa ya da şiddete özendiren hiçbir şeyi onaylamaz (Tekrar 18:10-13; Efesoslular 5:3; Koloseliler 3:8).