İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 14. KISIM

Tanrı’ya Vefamızı Nasıl Gösterebiliriz?

Tanrı’ya Vefamızı Nasıl Gösterebiliriz?

Tanrı’nın tarafında tavır alın. 1. Petrus 5:6-9

Kutsal Kitaba aykırı geleneklere uymayın. Bunu yapmak cesaret ister.

Bu dünyadaki yönetimler Yehova Tanrı’yı ve O’nun Krallığını desteklemiyor. Bu yüzden siyasi meselelere karışmayın.

 Doğru seçimi yapın ve Tanrı’yı dinleyin. Matta 7:24, 25

Yehova’nın Şahitleriyle görüşün, onlar Tanrı’ya yaklaşmanıza yardım edecek.

Tanrı hakkında bilgi almaya devam edin ve O’nun emirlerine uymaya çalışın.

İmanınız güçlenince yaşamınızı Yehova Tanrı’ya adamalı ve vaftiz edilmelisiniz (Matta 28:19).

Tanrı’yı dinleyin. Kutsal Kitabı okuyun ve okuduklarınızı anlamak için Yehova’nın Şahitlerinden yardım isteyin. Öğrendiklerinizi uygulayın. Bunu yaparsanız sonsuza dek yaşayacaksınız (Mezmur 37:29).