İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | YARATICIMIZIN SİGARA HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Yaratıcımızın Sigara Hakkındaki Görüşü Nedir?

Yaratıcımızın Sigara Hakkındaki Görüşü Nedir?

Önceki makalede adı geçen Naoko sigaraya karşı kazandığı zafer hakkında şöyle diyor: “Tanrı’nın nitelikleri ve amacı hakkındaki gerçekleri öğrendiğimde hayatımı değiştirebildim.” Naoko bu bilgileri Kutsal Kitaptan öğrendi. Kutsal Kitap tütünden hiç bahsetmese de Tanrı’nın sigara içmekle ilgili görüşünü kavramamıza yardım eder. * Tanrı’nın bu konudaki görüşünü öğrenmek birçok kişiye sigara içme alışkanlığına direnmek ya da bunu bırakmak için ihtiyacı olan motivasyonu sağladı (2. Timoteos 3:16, 17). Şimdi sigara içmenin herkesçe bilinen üç zararını ele alalım ve Kutsal Kitabın bu konularda ne dediğini görelim.

SİGARA BAĞIMLILIK YAPAR

Tütünün içinde en çok bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerden biri olan nikotin vardır. Bu maddenin hem uyarıcı hem de yatıştırıcı özelliği vardır. Sigara içmek beyne hızla ve art arda nikotin gönderir. Her nefeste bir doz nikotin alındığı düşünülürse, günde bir paket sigara içen biri her gün yaklaşık 200 doz nikotin almış olur. Oysa başka hiçbir uyuşturucu madde bu kadar yüksek dozda alınamaz. Nikotinin vücuda bu kadar sık girmesi güçlü bir bağımlılığa yol açar. Sigaraya bağımlı hale gelen biri nikotin ihtiyacını karşılamazsa yoksunluk belirtileri gösterir.

‘Kimin emri altına girerseniz onun kölesi olursunuz’ (Romalılar 6:16).

Sigara bağımlılığının kölesiyseniz Tanrı’ya gerçekten itaat edebilir misiniz?

Kutsal Kitabın şu sözleri doğru bir görüşe sahip olmamızı sağlar: “Kimin emri altına girerseniz onun kölesi olduğunuzu bilmiyor musunuz?” (Romalılar 6:16). Bir kişinin tütüne duyduğu arzu düşünce ve davranışlarına hâkim olduğunda o çok geçmeden yoz bir alışkanlığın kölesi haline gelir. Fakat ismi Yehova olan Tanrımız sadece bedenimize zarar veren alışkanlıklardan değil, ‘ruhumuzu’, yani bize hâkim olan zihinsel eğilimimizi yozlaştıracak alışkanlıklardan da kurtularak özgür olmamızı istiyor (2. Korintoslular 7:1; Mezmur 83:18). Dolayısıyla Yehova’ya karşı takdir ve saygı geliştirirsek O’nun elimizdekinin en iyisini hak ettiğini, fakat ölümcül bir alışkanlığın kölesiyken O’na elimizdekinin en iyisini veremeyeceğimizi fark ederiz. Bu da bizde zararlı arzulara karşı koyma isteği uyandırır.

Almanya’da yaşayan Olaf sigaraya 12 yaşında başladı ve 16 yıl boyunca sürdürdüğü bu alışkanlığı sonunda yendi. Şöyle diyor: “İlk sigara zararsız bir kartopu gibiydi. Fakat yıllar içinde dev bir çığa dönüştü. Bir keresinde sigaram bitince o kadar gözüm döndü ki kül tablasındaki tüm izmaritleri toplayıp içlerindeki tütünü çıkardım ve bir gazete parçasına sarıp içtim. Şimdi bu yaptığımı düşününce kendimden çok utanıyorum.” Peki Olaf bu alışkanlığını nasıl yendi? “En önemli etken Yehova’yı memnun etme arzumdu” diyor. “Yehova’nın insanlara duyduğu sevgi ve verdiği  ümit bana bu alışkanlığı bırakma ve kararlılığımı koruma gücü verdi.”

SİGARA BEDENE ZARAR VERİR

The Tobacco Atlas isimli kitap şöyle diyor: “Sigara içmenin vücuttaki neredeyse her organa zarar verdiği ve hem hastalık hem de ölüm oranını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.” Sigaranın kanser, kalp hastalıkları ve akciğer rahatsızlıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olduğu iyi bilinmektedir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sigara içmek verem gibi bulaşıcı hastalıkların yol açtığı ölümlerin de başlıca nedenlerinden biridir.

“Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin” (Matta 22:37).

Tanrı’nın verdiği bedeninizi kirleten bir alışkanlığınız varsa Tanrı’ya sevgi ve saygı göstermiş olur musunuz?

Yehova Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla hayatımız, bedenimiz, zihinsel ve fiziksel yetilerimiz hakkında uygun bir görüşe sahip olmamızı sağlar. İsa peygamber şu sözleriyle buna dikkat çekmişti: “Tanrın Yehova’yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün zihninle seveceksin” (Matta 22:37). Açıkça görüldüğü gibi Tanrı hayatımızı ve bedenimizi iyi kullanmamızı ve onlara saygı göstermemizi istiyor. Yehova ve vaatleri hakkında bilgi aldıkça O’nu sevmeye ve bizim için yaptıklarına değer vermeye başlarız. Bu da bizde bedenimizi kirletecek her şeyden uzak durma isteği uyandırır.

Hindistan’da yaşayan Jayavanth isimli bir doktor 38 yıldır sigara içiyordu. Şöyle diyor: “Tıp dergilerinden sigaranın zararlarını öğrenmiştim. Sigara içmenin yanlış olduğunu biliyordum ve hastalarıma sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyordum. Ama beş altı kez denememe rağmen kendim bir türlü bırakamadım.” Peki Jayavanth bu alışkanlığını nasıl yenebildi? “Kutsal Kitabı inceleyince sigarayı bıraktım” diyor. “Yehova’yı memnun etme arzusu bende bu alışkanlığı hemen bırakma isteği uyandırdı.”

SİGARA BAŞKALARINA ZARAR VERİR

Hem sigara içen kişilerin dışarıya üflediği duman hem de yanan sigaradan çıkan duman zehirlidir. Sigara dumanına bu şekilde dışarıdan maruz kalmak kansere ve başka hastalıklara yol açabilir. Her yıl büyük kısmı kadınlardan ve çocuklardan oluşan 600.000 kişi pasif içicilikten dolayı ölüyor. WHO’nun bir raporu şu uyarıda bulunuyor: “Tütün dumanına dışarıdan maruz kalmanın güvenli bir seviyesi yoktur.”

“Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39).

Etrafınızdaki insanları ve ailenizi sigara dumanına maruz bırakıyorsanız komşunuzu gerçekten sevdiğiniz söylenebilir mi?

 İsa peygamber komşu sevgisinin, yani ailemize, arkadaşlarımıza ve etrafımızdaki insanlara duyduğumuz sevginin Tanrı sevgisinden hemen sonra geldiğine dikkat çekti. Şöyle dedi: “Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39). Eğer yakınlarımıza zarar verecek bir alışkanlığı sürdürürsek komşu sevgisi göstermemiş oluruz. Gerçek sevgi bizde Kutsal Kitabın şu öğüdüne uyma isteği uyandırır: “Herkes kendi yararını değil, başkasınınkini gözetsin” (1. Korintoslular 10:24).

Ermenistan’da yaşayan Armen şöyle anlatıyor: “Ailem kötü etkilendiğinden bana sigarayı bırakmam için yalvarırdı. Ama ben sigaranın onlara zarar verebileceğini kabul etmezdim.” Peki görüşünü ne değiştirdi? Şöyle diyor: “Kutsal Kitaptan edindiğim bilgi ve Yehova’ya duyduğum sevgi sayesinde sigarayı bırakabildim ve bu alışkanlığın sadece bana değil etrafımdakilere de zarar verdiğini kabul ettim.”

SİGARANIN OLMADIĞI BİR DÜNYA

Kutsal Kitaptan edindikleri bilgi Olaf, Jayavanth ve Armen’in hem kendilerine hem de başkalarına zarar veren bu kötü alışkanlıktan kurtulmasına yardım etti. Onların başarısının sırrı sadece sigara içmenin zararlı olduğunu bilmeleri değildi. Yehova’yı sevmeye başladıkları ve O’nu memnun etmek istedikleri için bunu başarabildiler. Kutsal Kitap sevginin önemine şöyle dikkat çeker: “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3). Elbette Kutsal Kitap ilkelerine uymak her zaman kolay değildir, ama kişiyi Tanrı’ya duyduğu güçlü sevgi harekete geçirirse itaat etmek ona ağır gelmeyecektir.

Yehova Tanrı küresel bir eğitim faaliyeti aracılığıyla milyonlarca insanın sigaraya kölelikten kurtulmasına ve bu özgürlüğü sürdürmesine yardım ediyor (1. Timoteos 2:3, 4). Yehova çok yakında Krallığı, yani İsa Mesih’in idaresindeki gökteki yönetimi aracılığıyla harekete geçecek. O, milyonlarca insanı sigaranın kölesi haline getiren açgözlü ticari sistemi yok edecek. Ayrıca sigara salgınını sonsuza dek ortadan kaldıracak ve itaatkâr insanları hem bedenen hem de zihnen kusursuz duruma getirecek (İşaya 33:24; Vahiy 19:11, 15).

Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız pes etmeyin. Yehova’yı sevmeyi öğrenir ve O’nun sigarayla ilgili görüşünü benimserseniz siz de bu alışkanlığı yenmek için ihtiyacınız olan motivasyona sahip olabilirsiniz. Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitaptaki ilkeleri öğrenmeniz ve uygulamanız için size kişisel olarak yardım etmekten mutluluk duyacaktır. Eğer sigarayı bırakmak için Yehova’dan yardım isterseniz size ihtiyacınız olan gücü vereceğinden emin olabilirsiniz (Filipililer 4:13).

^ p. 3 Bu makalede sigara içmek ifadesiyle bir kişinin sigara, puro, pipo ya da nargileden tütün dumanı çekmesi kastedilir. Fakat ele alınan ilkeler tütün çiğnemek, enfiye çekmek, nikotin içeren elektronik sigara ya da benzeri ürünlerin kullanımı için de geçerlidir.