İçeriğe geç

Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Hoş geldiniz!

Bu web sitesi, Tanrı, Kutsal Kitap ve Yehova’nın Şahitleri hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. İlginizi çeken malzemeleri okuyabilir, izleyebilir ve indirebilirsiniz. Başkalarının da bu siteden yararlanmasını isteriz, fakat lütfen sitenin içeriğini başka bir web sitesine ya da uygulamaya kopyalamayın. Aşağıdaki Kullanım Şartlarında belirtildiği gibi, başkalarını bu web sitesine yönlendirerek öğrendiklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.

 Copyright

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of PA. Her hakkı saklıdır.

Bu web sitesinin yayınlanması ve bakımının sağlanması Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) tarafından yapılmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece, bu web sitesinde yer alan tüm metin ve diğer bilgiler Watch Tower Bible and Tract Society of PA’nın fikri mülkiyetindedir.

 Ticari Markalar

Adobe, Adobe logosu, Acrobat ve Acrobat logosu Adobe Systems Incorporated’ın ticari markalarıdır. Apple, iTunes ve iPod Apple Inc.’ın ticari markalarıdır. Microsoft, Microsoft logosu ve Microsoft Office ve Microsoft Office 365 de dahil diğer Microsoft yazılım ya da ürün isimleri Microsoft Inc.’ın ticari markalarıdır. Android, Google LLC’nin ticari markasıdır. Android robot, Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan işten çoğaltılır veya değiştirilir ve Creative Commons 3.0 Attribution License kapsamında belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılır (https:/​/​creativecommons.org/​licenses/​by/3.0/​us/​). Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerine ait mülklerdir.

 Kullanım Şartları ve Web Sitesinin Kullanım Lisansı

Kullanım Şartları bu web sitesinin kullanımını belirler. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartlarını ve İlave Kullanım Şartlarını (toplu olarak “Kullanım Şartları”) tamamen kabul etmiş olursunuz. Eğer bu Kullanım Şartlarını veya Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmını kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

Uygun kullanım ne demektir? Aşağıda belirtilen kısıtlamalara bağlı olarak, şunları yapabilirsiniz:

  • Watch Tower’ın telif hakkı bulunan sanat eseri, elektronik yayın, müzik, fotoğraf, resim, metin veya videolarını web sitesinden kendi kullanımınız için ve ticari olmayan amaçlarla görüntüleyebilir, indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

  • Bu sitede bulunan indirilebilir yayınların, videoların ya da ses kayıtlarının kopyalarını ya da linklerini paylaşabilirsiniz.

Şunları yapamazsınız:

  • Bu web sitesinde yer alan sanat eserlerini, elektronik yayınları, ticari markaları, müzikleri, fotoğrafları, resimleri, videoları veya makaleleri internette (herhangi bir web sitesi, dosya paylaşım sitesi, video paylaşım sitesi ya da sosyal ağ) yayımlamak.

  • Bu sitede yer alan sanat eserlerini, elektronik yayınları, ticari markaları, müzikleri, fotoğrafları, resimleri, videoları veya metinleri herhangi bir yazılım uygulamasıyla birlikte veya bir parçası olarak (bu malzemelerin bir yazılım uygulaması tarafından kullanılması için bir sunucuya yüklenmesi de dahil) dağıtmak.

  • Ticari bir amaçla veya para için (hiçbir kâr söz konusu olmasa bile), bu web sitesindeki herhangi bir sanat eserini, elektronik yayını, ticari markayı, müziği, fotoğrafı, resmi, videoyu veya metni çoğaltmak, kopyalamak, taklit etmek, dağıtmak veya kendi çıkarı için kullanmak.

  • Özellikle bu siteden veri, HTML, resim ya da metinleri toplama, kopyalama, indirme, çıkartma ya da kazıma niyetiyle geliştirilmiş dağıtım amaçlı yazılım uygulamaları, araçlar ya da teknikler oluşturmak. (Bu, sitenin halka açık kısımlarından elektronik dosyalar indirmek üzere tasarlanmış ücretsiz ve ticari amaçlı olmayan uygulamaların [örneğin, EPUB, PDF, MP3 ve MP4 dosyaları] kullanımını engellemez.)

  • Açıkça sağlananlar dışında bir yöntemle web sitesine erişerek veya engel olarak, web sitesini veya hizmetlerini kötüye kullanmak.

  • Bu web sitesini, siteye zarar verecek veya verebilecek ya da web sitesinin kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozacak herhangi bir şekilde kullanmak; ya da yasadışı, usulsüz, hileli veya zararlı olacak şekilde ya da yasadışı, usulsüz, hileli veya zararlı amaç ya da faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanmak.

  • Bu web sitesini ya da içerdiği sanat eserleri, elektronik yayınlar, ticari markalar, müzikler, fotoğraflar, resimler, metinler ya da videoları pazarlamayla bağlantılı herhangi bir amaçla kullanmak.

  • Bu web sitesi kontrol edemeyeceğimiz üçüncü taraf tedarikçi hizmeti olan Google Haritalar hizmetlerini kullanır. Bu nedenle web sitemizde Google Haritalar hizmetlerini kullanımınız güncel Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Şartlarına tabidir. Güncellemelerden haberdar olamadığımız için lütfen Google Haritalar’ı kullanmadan önce şartlarını gözden geçirin. Şartları kabul etmiyorsanız Google Haritalar’ı kullanmayın. Google Haritalar kullanıcılara ait hiçbir veriyi bu web sitesiyle paylaşmaz.

 Tıbbi Arşiv

Jw.org web sitesindeki bu kısım (“Tıbbi Arşiv”) sadece bilgilendirme amacını taşır; tıbbi tavsiyelerde veya tedavi önerilerinde bulunmaz, ayrıca uzmanların sağladığı tıbbi tavsiye, teşhis ve tedavinin yerine geçmek için de hazırlanmamıştır. Tıbbi Arşiv, bu kısımda değinilen hiçbir test, doktor, sağlık uzmanı, ürün, yöntem, fikir veya bilgiyi önermez ya da desteklemez.

Rahatsızlıklar veya tıbbi tedavi konusunda aklınıza gelen herhangi bir soru hakkında her zaman bir doktora ya da yeterli durumdaki bir sağlık uzmanına danışın.

Bu web sitesi Tıbbi Arşiv kısmının doğru ve güncel bilgiler içermesi için gayret gösterir. Bununla birlikte, Tıbbi Arşiv aracılığıyla ulaştığınız bilgiler hiçbir açık ya da üstü kapalı teminat olmadan “olduğu gibi” sunulur. Bu web sitesi ticari elverişlilik ve özel bir amaca uygunlukla ilgili üstü kapalı teminatlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Tıbbi Arşiv kısmıyla bağlantılı tüm açık veya üstü kapalı teminatları reddeder. Bu web sitesi Tıbbi Arşiv aracılığıyla ulaşılan hiçbir bilginin güvenilirliği, doğruluğu, güncelliği, kullanılırlığı ya da tamlığı konusunda güvence vermez. Bu web sitesi Tıbbi Arşiv kısmının içeriğindeki herhangi bir hata ya da eksik hakkında hiçbir yükümlülük ya da sorumluluk kabul etmez. Tıbbi Arşiv kısmında verilen herhangi bir bilgiye güvenmenin sorumluluğu tamamen size aittir. Bu web sitesi Tıbbi Arşiv kısmının kullanımı ya da yanlış kullanımından kaynaklanan zararlardan ya da şikâyetlerden (tesadüfi ve dolaylı hasarlar, fiziksel yaralanma/​ihmal sonucu ölüm, kâr mahrumiyeti, ayrıca veri kaybı ya da işin durmasından kaynaklanan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Bu şikâyetler veya zararlar bir teminata, sözleşmeye, tazminat yükümlülüğü ya da başka bir yasal varsayıma dayanıyor olsa da, ayrıca bu web sitesi böyle şikâyet veya zararların oluşma ihtimaline karşı uyarılmış olsa da olmasa da bu durum geçerlidir.

 Garanti Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu web sitesi ve bu web sitesi aracılığıyla size sunulan tüm bilgi, içerik ve diğer hizmetler “olduğu gibi” temelinde Watchtower tarafından sağlanmaktadır. Watchtower hiçbir şekilde, ima yoluyla ya da açık olarak beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

Watchtower web sitesinin virüs ya da diğer zararlı içerikleri içermediğinin garantisini vermez. Watchtower bu web sitesinin kullanılmasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, rastlantısal, ceza niteliğinde ve bağlı olan zararlar (kâr kaybı da dahil) da dahil, fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan ve bu web sitesinde sağlanan hizmet, bilgi, içerik, malzeme ve diğer hizmetlerin kullanılması sonucu ortaya çıkan hiç bir hasar ve zarardan sorumlu tutulamaz.

 Kullanım Şartlarının İhlali

Watchtower’ın bu Kullanım Şartlarındaki diğer hakları saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir şekilde bu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz durumunda Watchtower, web sitesine erişiminizi dondurmak dahil web sitesine erişiminizi yasaklamak, sizin IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişimini engellemek, internet servis sağlayıcınızla irtibata geçip web sitesine erişiminizi engellemesini ve/​veya hakkınızda yasal işlem başlatılmasını istemek gibi uygun gördüğü adımları atarak ihlali ele alabilir.

 Değişiklik

Watchtower zaman zaman Kullanım Şartlarını gözden geçirerek değiştirebilir. Gözden geçirilmiş Kullanım Şartlarının web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren gözden geçirilmiş Kullanım Şartları yürürlüğe girer. Mevcut sürümü iyi bildiğinizden emin olmak için lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin.

 Kanun ve Yetkili Mahkeme

Bu Kullanım Şartları, kanunlar ihtilafı düzenlemelerine bakılmaksızın, New York (ABD) Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Bu Kullanım Şartlarıyla bağlantılı her tür yasal eylem New York (ABD) Eyaletinde yetkili bir eyalet mahkemesi veya federal mahkemeye götürülecektir.

 Bölünebilirlik

Bu Kullanım Şartlarının bir hükmünün, yetkili bir mahkeme tarafından hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı olduğu kararı verilse bile, diğer hükümler geçerliliklerini korur. Watchtower’ın bu Kullanım Şartları hükümlerinden herhangi birini uygulatmakta yetersiz kalışı, onun bu hükümden veya bu hükmü uygulatma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez ve böyle yorumlanamaz.

 Sözleşmenin Tümü

Bu Kullanım Şartları, web sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak siz ve Watchtower arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil ederek, web sitesini kullanımınızla ilgili önceki tüm sözleşmelerin yerini alır.